Contoh Slip Gaji, Download Template dan Butiran Penting

Slip gaji atau payslip merupakan adalah kertas yang mengandungi butiran penting mengenai gaji yang diterima oleh seseorang pekerja.

Kebiasaanya, slip gaji ini akan diberikan kepada pekerja pada penghujung atau awal bulan sebaik sahaja pekerja tersebut menerima gajinya.

Apakah contoh slip gaji yang terbaik? Apakah maklumat-maklumat penting yang mesti dimasukkan dalam slip ini?

Keperluan daripada segi undang-undang

Menurut Akta Pekerja Malaysia 1957, setiap majikan hendaklah memberikan setiap pekerja yang diambil bekerja olehnya dalam penyata atau kad yang berasingan yang mengandungi butir-butir berkaitan dengan butiran gaji dan elaun lain yang diperolehi dalam setiap tempoh gaji.

Majikan dan pekerja mencapai persetujuan apabila membuat kontrak kerja dan pembayaran.

Terdapat beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh Jabatan Sumber Manusia syarikat semasa memproses slip gaji pekerja:

 1. Slip Gaji & Tempoh Gaji Pekerja
  • Kontrak perkhidmatan hendaklah menetapkan tempoh gaji tidak melebihi satu bulan.
  • Jika dalam mana-mana kontrak perkhidmatan, tiada tempoh gaji dinyatakan tempoh gaji hendaklah bagi tujuan kontrak itu disifatkan sebagai satu bulan.
 2. Masa pembayaran Gaji
  • Tiap-tiap majikan hendaklah membayar kepada setiap pekerjanya tidak lewat daripada hari ketujuh selepas hari terakhir mana-mana tempoh gaji gaji, tolak potongan yang sah, yang diperolehi oleh pekerja tersebut dalam tempoh gaji tersebut:
  • Dengan syarat bahawa jika Ketua Pengarah berpuas hati bahawa pembayaran dalam masa tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan munasabah, dia boleh, atas permohonan majikan, melanjutkan masa pembayaran dengan bilangan hari yang difikirkannya patut.
  • Dalam erti kata lain, pekerja hendaklah mendapat slip gajinya pada 7 hari pertama dalam sebulan (dalam kebanyakan situasi, jam bekerja pekerja dikira pada akhir bulan begitu juga slip gaji pekerja)

Sekiranya mana-mana majikan atau syarikat gagal melaksanakan undang-undang dan peraturan di atas, pekerja boleh memfailkan aduan kepada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, juga dikenali sebagai Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM) untuk bantuan lanjut.

Kepentingan kepada majikan

Kepentingan slip ini kepada majikan adalah seperti yang berikut:

 1. Ia adalah rekod bahawa syarikat telah melaksanakan kewajipannya kepada pekerja mengikut undang-undang tertentu mengenai hak pekerja.
 2. Ia adalah dokumentasi perbelanjaan gaji atau upah sebagai perbelanjaan syarikat.

Artikel berkaitan: e-Penyata Gaji JANM: Semakan Slip Gaji Online

Kepentingan kepada pekerja

Slip gaji ini bukan hanya rujukan kepada pekerja berapa banyak gaji dan elaun yang diterima semata-mata, tetapi juga mempunyai kepentingan seperti yang berikut:

 1. Berfungsi sebagai bukti sekiranya terdapat sebarang salah laku yang dilakukan oleh syarikat.
 2. Ia adalah bukti yang sah untuk potongan cukai dan maklumat cukai pendapatan.
 3. Ia adalah rujukan untuk institusi kewangan atau syarikat pinjaman kredit apabila mempertimbangkan kredibiliti dan integriti pekerja semasa proses permohonan mereka.
 4. Slip gaji memainkan peranan cip tawar-menawar apabila berunding gaji dengan majikan baru. Kebanyakan syarikat di Malaysia akan meminta pemohon kerja untuk mencetak slip gaji bulan terakhir mereka sebagai bukti pendapatan masa lalunya.

Maklumat yang wajib dimasukkan

Slip yang dikeluarkan mestilah mengandungi maklumat-maklumat berikut:

 • Maklumat syarikat : Nama syarikat, Nombor Pendaftaran Syarikat, Alamat Syarikat, Logo Syarikat
 • Maklumat pekerja : Nama penuh, Nombor Kad Pengenalan dan jawatan.
 • Maklumat pendapatan : Jumlah gaji pokok, elaun, komisyen dan pendapatan lain
 • Potongan pendapatan: Jumlah potongan caruman EPF, SOCSO, potongan PCB dan potongan lain jika ada.
 • Cop syarikat untuk tujuan pengesahan

Baca lagi: Login e-PCB: Semakan Jadual Potongan Cukai Bulanan / Tuntutan

Contoh slip gaji

Berikut merupakan beberapa template contoh yang boleh anda jadikan rujukan:

Contoh Slip #1

Contoh Slip #2

contoh payslip

Contoh Slip #3

slip gaji

Hasilkan slip gaji online

Kini sudah terdapat banyak penjana (generator) slip gaji yang boleh didapati secara percuma.

Anda hanya perlu masukkan butiran-butiran penting di atas dan template slip gaji ini akan dijana untuk anda dan boleh terus dicetak.

Antara laman web yang menyediakan kemudahan sebegini yang anda boleh cuba adalah:

 1. Paysliper
 2. PayrollPanda
Bantu kami share artikel ini:

eCentral Newsletter

Nak tahu bantuan bulan depan? Subscribe sekarang!