Ujian Akhir Sesi Akademik 2024 (UASA): Format, Tarikh & Panduan

Format Baharu Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) KPM

Pada 28 April 2021, Mesyuarat Jemaah Menteri telah memansuhkan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) mulai tahun 2021 dan memperkenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah pada tahun tersebut.

Di samping itu, Mesyuarat Jemaah Menteri turut memansuhkan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) pada 1 Jun 2022 dan memperkenalkan perlaksanaan PBS.

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan memperkenalkan Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) untuk perkasakan lagi PBD dan PBS yang akan dimulakan pada sesi akademik sesi 2022/2023 bagi menggantikan peperiksaan akhir tahun sedia ada.

Ikuti perkongsian kami untuk ketahui mengenai format peperiksaan baharu yang diperkenalkan oleh KPM ini.

Baca Juga : PAJSK KPM : Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum

Apakah Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA)?

Dalam Ujian Akhir Sesi Akademik, Kemahiran kognitif/intelektual serta penguasaan murid-murid dalam setiap mata pelajaran akan dinilai.

UASA akan dilaksanakan menerusi ujian bertulis sepenuhnya.

Murid Yang Terlibat Dengan UASA

Murid-murid yang terlibat dalam UASA adalah seperti berikut :

 • Tahap 2 Sekolah Rendah : Tahun 4, 5 dan 6
 • Tahap 1 Sekolah Menengah : Tingkatan 1, 2 dan 3

Sementara itu, pelajar daripada kelas yang tidak berkaitan akan menduduki ujian yang dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri.

Untuk makluman, terdapat 20 mata pelajaran yang disediakan bagi peperiksaan UASA bagi peringkat Menengah Rendah iaitu :

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Pendidikan Islam/Moral
 • Sejarah
 • Sains
 • Geografi
 • Asas Sains Komputer
 • Reka Bentuk dan Teknologi
 • Bahasa Arab
 • Maharat al-Quran
 • Al-Lughah/al-‘Arabiah, al-Mu’asirah
 • Al-Syariah
 • Usul Al-Din
 • Bahasa Cina
 • Bahasa Tambil
 • Bahasa Punjabi
 • Bahasa Kadazandusun
 • Bahasa Iban
 • Bahasa Semai
UASA

Peperiksaan UASA bagi peringkat sekolah Rendah (Tahap Dua) pula melibatkan 5 mata pelajaran iaitu :

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
UASA

Nota :

 • Mata pelajaran adalah tertakluk kepada yang ditawarkan/disediakan di sekolah.
 • Peperiksaan mata pelajaran tambahan seperti Seni Muzik dan Seni Tari adalah tertakluk kepada ketersediaan di sekolah.
 • Tempoh ujian akan ditetapkan oleh KPM manakala jadual ujian pula bakal ditetapkan oleh pihak sekolah masing-masing.

Penyediaan Instrumen / Soalan Bagi UASA

Untuk makluman, soalan bagi peperiksaan UASA akan dijana melalui aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen (APPI), iaitu sebuah sistem baharu yang dibangunkan oleh KPM.

Pihak sekolah kemudiannya akan diminta untuk muat turun bank soalan menerusi aplikasi tersebut pada garis masa yang ditentukan oleh pihak KPM.

UASA

Penyataan Tahap Penguasaan UASA (Sistem Grading)  

Penyataan tahap penguasaan atau grading bagi Ujian Akhir Sesi Akademik tidak diberikan melalui gred atau markah. Sebaliknya prestasi murid-murid akan diukur berdasarkan enam Tahap Penguasaan iaitu TP1 hingga TP6 serta deskriptif bagi setiap tahap.

TP1 : Tahu

Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

TP2 : Tahu dan faham

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

TP3 : Tahu, Faham dan Boleh Buat

TP4 : Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan berada iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

TP5 : Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.

TP6 : Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

UASA

Tarikh Pelaksanaan

Pada Januari 2023 minggu pertama, pihak sekolah akan diminta untuk muat turun dan mencetak soalan mengikut mata pelajaran yang ada di sekolah.

Kemudian, pentadbiran ujian akhir sesi akademik serta panduan penskoran akan dilaksanakan sebagai persiapan ujian.

Rujuk garis masa jadual kerja di bawah:

ujian akhir sesi akademik
uasa 2023 2024 ujian akhir sesi akademik

Garis Panduan Pentadbiran UASA 2024

ujian akhir akademik 2023 uasa 2024
ujian akhir akademik 2023 uasa 2024
ujian akhir akademik 2023 uasa 2024
ujian akhir akademik 2023 uasa 2024
ujian akhir akademik 2023 uasa 2024
ujian akhir akademik 2023 uasa 2024
ujian akhir akademik 2023 uasa 2024
ujian akhir akademik 2023 uasa 2024

Muat Turun Dokumen Pengurusan Ujian Akhir Sesi Akademik 2023/2024

Video : Pengenalan UASA

Topik: Pengenalan Ujian Akhir Akademik

Guru: Dr. Ibrahim Mohamed Zin

Pentaksiran Sumatif menyediakan maklumat mengenai format dan instrumen dalam Ujian Akhir Sesi Akademik bagi setiap mata pelajaran.

Format Pentaksiran Bagi Setiap Subjek Sekolah Rendah & Menengah

Format pentaksiran bagi setiap matapelajaran telah diperbaharui.

Sila rujuk format bagi setiap subjek di bawah:

UASA Sekolah Rendah : Tahun 4,5 dan 6

1) Format UASA SAINS (Tahun 4,5,6)

Topik: Format Pentaksiran Instrumen Peringkat Sekolah Rendah: Sains

Guru: Salinah Maskan

2) Format UASA Bahasa Melayu Tahun 4,5,6

Topik: Format Pentaksiran Instrumen Peringkat Sekolah Rendah: Bahasa Melayu

Guru: Dr. Rohani Abdul Aziz

3) Format UASA Matematik Tahun 4,5,6

Topik: Format Pentaksiran Instrumen Peringkat Sekolah Rendah: Matematik

Guru: Romzi Anwar

4) Format UASA Bahasa Inggeris Tahun 4,5,6

Topik: Format Pentaksiran Instrumen Peringkat Sekolah Rendah: Bahasa Inggeris

Guru: Nur Farhanna Aidid

5) Format UASA Sejarah Tahun 4,5,6

Topik: Format Pentaksiran Instrumen Peringkat Sekolah Rendah: Sejarah

Guru: Azlina Mat Isa

UASA Sekolah Menengah Rendah : Tingkatan 1-3

Bagi melihat video penuh bagi penerangan format UASA setiap subjek peringkat Sekolah Menengah Rendah, sila rujuk pautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=8SzxC0MEfKE&list=PLL9CnO8V-9tv1Jly4_ip7riZM7CgezYJu

Maklumat Lanjut

Untuk ketahui informasi terkini berkaitan UASA, sila ikuti laman Facebook Kementerian Pendidikan Malaysia dan DidikTV KPM

Bantu kami share artikel ini:

eCentral Newsletter

Nak tahu bantuan bulan depan? Subscribe sekarang!