Advertisements

SPLKPM Login: Panduan Mengisi Pembelajaran Kendiri (SPLG)

Advertisements

Berikut dikongsikan panduan bergambar bagaimana untuk mengisi pembelajaran kendiri dalam sistem SPLKPM 2021.

SPLKPM atau Sistem Pengurusan Latihan KPM merupakan portal yang dibangunkan khas oleh KPM bagi mengakses Sistem Pengurusan Latihan Guru atau SPLG.

Ianya sedikit berbeza berbanding sistem eOperasi di mana sistem ini lebih memfokuskan latihan yang diterima guru sama ada kursus, PLC, bimbingan dan pementoran, ulasan buku, lawatan kerja, bengkel, seminar atau kolokium, kajian tindakan dan penyelidikan, portal e-guru, perkongsian ilmu serta penulisan dan penerbitan.

Panduan SPLKPM Login

Langkah 1

Akses portal SPLKPM melalui https://splkpm.moe.gov.my/

login splkpm

Langkah 2

Pilih “Modul Individu” SPL KPM

Langkah 3

Masukkan ID dan password

Sekiranya terlupa kata laluan, anda boleh klik “Lupa Kata Laluan” untuk set semula password.

Nak jadi orang pertama mohon BANTUAN KERAJAAN? Wajib join Telegram kami sekarang di https://t.me/ecentral

Langkah 4

Pilih “Pembelajaran Kendiri” pada menu sebelah kiri. Kemudian pilih “Senarai Pembelajaran Kendiri”.

Langkah 5

Tutup menu dan pilih “e-Pembelajaran”

Langkah 6

Pilih “Tambah Aktiviti”

Langkah 7

Lengkapkan butiran dan simpan.

Bantuan Penyelaras Negeri

Sekiranya anda menghadapi sebarang masalah ketika login / mengisi maklumat,sila hubungi penyelaras SPL KPM negeri masing-masing.

Untuk senarai penyelaras termasuk nombor telefon bantuan, anda boleh rujuk di sini.

Manual Pengguna SPLKPM

Terdapat pelbagai rujukan manual pengguna yang telah disediakan oleh KPM.

Untuk senarai penuh, anda boleh rujuk manual pengguna di sini.

Modul Individu SPLG

Modul idividu SPLKPM dibangunkan bagi kegunaan Pegawai dan Anggota Kumpulan Pelaksana dibwah Kementerian Pendidikan untuk merekod aktiviti LDP/ Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) yang dilaksanakan di luar KPM disamping merekod aktiviti Pembelajaran Kendiri.

LDP/ PPB yang didaftarkan menerusi modul ini perlu disemak dan disahkan diperingkat SULDP bagi membolehkan ianya dikira sebagai bilangan hadir berkursus bagi tahun semasa.

Pegawai yang berkhidmat di Bahagian/ JPN/ Kolej Matrikulasi/ Institut Pendidikan Guru/ Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri dan PPD perlu mengemaskini profil masing menerusi pangkalan data SPL KPM. Manakala Pegawai & AKP yang berada sekolah perlu mengemaskini profil masing-masing menerusi pangkalan Data eOperasi.

Semua Individu juga diminta menjawab TNA atau matrik kompitensi yang disediakan bagi nmembolehkan pihak pengurusan merancang LDP yang diperlukan.

Modul SULDP / Penyelaras

Modul ini dibangunkan bagi membolehkan perekodan LDP/ PPB dilaksanakan oleh penganjur LDP/ PPB. Kaedah ini diharap mampu menyelaras pelaksanaan latihan staf di organisasi masing-masing. 

Maklumat asas  Pegawai yang berkhidmat di Bahagian/ JPN/ Kolej Matrikulasi/ Institut Pendidikan Guru/ Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri dan PPD perlu dikemaskini oleh SULDP/ Penyelaras latihan bagi membolehkan induvidu mengakses ke aplikasi SPLKPM dan eProfil.

SULDP/ Penyelaras juga boleh melihat analisis LDP yang dihadiri di organisasi, menjana sijil on-line, matrik kompitensi & TNA, tawaran kursus serta modul kewangan.

Leave a Comment