Advertisements

PAJSK Online : Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum Sekolah

Advertisements

Portal PAJSK diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk menyediakan satu platform pentaksiran aktiviti kokurikulum yang standard bagi semua sekolah rendah dan sekolah menengah.

Dengan keseragaman ini, akan mengelakkan ketaksamarataan di dalam pemberian markah kepada para pelajar.

Pentaksiran ini memainkan peranan penting kepada murid kerana ia membantu Bahagian Sekolah Berasrama Penuh, Majlis Amanah Rakyat (MARA), serta IPTA atau universiti awam dalam membuat penilaian kemasukan murid-murid ke institusi tersebut.

Panduan Pemarkahan / Format PAJSK Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah

Terdapat 3 komponen utama yang ditaksir dalam PAJSK iaitu SEGAK, Kokurikulum, dan Ekstra Kurikulum.

1. Ujian SEGAK

SEGAK adalah satu set Ujian Standard Kecergasan Fizikal untuk mengukur tahap kecergasan fizikal murid berasaskan kesihatan.

Komponen kecergasan yang diukur dalam SEGAK terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah.

Ujian ini hendaklah ditadbir urus oleh Guru Pendidikan Jasmani dan dilaksanakan dalam bulan Mac dan Ogos.

Nak jadi orang pertama mohon BANTUAN KERAJAAN? Wajib join Telegram kami sekarang di https://t.me/ecentral

2. Kokurikulum

Mesyuarat Jemaah Menteri pada 4 Mei 2005 telah memutuskan, setiap murid wajib mengikuti tiga aktiviti kokurikulum seperti berikut:

 • Kelab/Persatuan
 • Pasukan Badan Beruniform;
 • Sukan/Permainan Mesyuarat

Syarat merit 10% markah kokurikulum bagi kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau Universiti Awam (UA) juga turut ditetapkan.

Bagi tujuan pentaksiran hanya dua markah tertinggi sahaja yang diambil kira daripada tiga aspek utama yang melibatkan 6 elemen.

Pentaksiran Kokurikulum di sekolah meliputi tiga aspek utama seperti berikut:

 • Penglibatan (50 markah)
 • Penyertaan (40 markah)
 • Prestasi (20 markah)

3. Ekstra Kurikulum

Ekstra kurikulum merupakan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat pada atau di luar waktu persekolahan, ke arah pembentukan peribadi yang terpuji.

Markah yang diperoleh daripada bidang ini akan dicampurkan dengan markah tertinggi purata 2 daripada 3 aktiviti kokurikulum sama ada Kelab/Persatuan, Pasukan Badan Beruniform atau Sukan/Permainan.

Hanya markah tertinggi sahaja yang diambil daripada salah satu 4 elemen seperti berikut:

 • Perkhidmatan
 • Anugerah Khas
 • Khidmat Masyarakat
 • NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca)

Tarikh Penting Pengisian Markah PAJSK

1. Pengisian dan Pengesahan Data Ujian SEGAK Bulan Mac

Tindakan oleh – PK Pentadbiran / Panitia PJ / Guru PJ

 • Tarikh buka: 1 Mac 2020
 • Tarikh tutup : 30 Mei 2020

2. Pengisian dan Pengesahan Data Keahlian bagi Kelab/Persatuan, Sukan/Permainan dan Pasukan Badan Beruniform di sekolah

Tindakan oleh – PK Kokurikulum / Guru Penasihat / Guru Kelas

 • Tarikh buka: 1 Mac 2020
 • Tarikh tutup : 30 Mei 2020

Cara Pengiraan PAJSK

Keputusan Pentaksiran akan dipersembahkan dalam bentuk Prestasi Tahun Semasa (GPA) dan Himpunan Prestasi Sepanjang Tempoh Persekolahan (CGPA).

Borang dan lampiran disertakan di laman web rasmi PAJSK atau boleh terus dimuat turun di bawah

Maklumat Lanjut

Sebarang info lanjut berkaitan pentaksiran ini boleh didapati dari laman web rasmi PAJSK:

https://pajsk.moe.gov.my/index.php

Bagi pertanyaan berkenaan sistem boleh dirujuk dipanjangkan ke [email protected]

Leave a Comment