Advertisements

SPPB KPM – Sistem Pengurusan Pentaksiran Bersepadu

Advertisements

Sistem Pengurusan Pentaksiran Bersepadu (SPPB) merupakan satu sistem pengurusan pentaksiran yang baru, berterusan, dan menyeluruh bagi semua jenis pentaksiran Kementerian.

UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK (UASA) adalah salah satu kaedah yang akan digunakan untuk menilai Tahap Prestasi (TP) murid Tahap 2 (Tahun 4,5,6) dalam Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) bagi sesi akademik tahun 2022/2023.

Tarikh UASA akan dimaklumkan setelah mendapat maklumat daripada PPD/JPN/KPM.

Pelaporan Ujian/ Keputusan Pentaksiran ini akan dilaporkan secara atas talian (SPPB) yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia

Berikut dikongsikan lebih lanjut tentang SPPB KPM untuk makluman bersama.

Apakah SPPB KPM?

Seperti yang sedia maklum, UASA kini merupakan sebahagian dariapda komponen PBD – pentaksiran sumatif.

Ia bertujuan menguji tahap kognitif murid dan memberi maklumat mengenai tahap pencapaian akademik murid.

UASA juga memberi gambaran yang lebih menyeluruh tentang perkembangan kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid.

Perekodan dan Pelaporan inilah yang akan direkodkan menggunakan SPPB, di mana pelaporan dalam bentuk Tahap Penguasaan (TP).

Sistem pentaksiran baru ini bertujuan untuk memenuhi keperluan berikut:

Komponen Sistem Pengurusan Pentaksiran Bersepadu (SPPB KPM)

  • Sistem pentaksiran yang berterusan dan menyeluruh
  • Merangkumi keupayaan proses yang berkaitan yang dikendalikan pada setiap peringkat sama ada di peringkat Kementerian, Bahagian, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, dan sekolah
  • Mengautomasi proses-proses manual sedia dengan lebih bersepadu
  • Menganalisa pencapaian dan perkembangan murid

Pelaporan Skor

Skor bagi ujian akhir sesi akademik akan direkod oleh guru mata pelajaran dalam Sistem Pengurusan Pentaksiran Bersepadu, KPM (SPPB KPM) melalui modul Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan modul Pentaksiran Bilik Darjah Murid Berkeperluan Pendidikan Khas (PBD MBPK).

SPPB KPM akan menjana prestasi murid bagi PBD formatif dan pencapaian bagi ujian akhir sesi akademik dijana dalam satu pelaporan.

Pencapaian murid dalam ujian akhir sesi akademik dilapor mengikut enam Tahap Penguasaan (TP), iaitu TP1 hingga TP6 dengan julat markah tertentu serta mempunyai pernyataan deskriptif yang komprehensif dan jelas bagi setiap mata pelajaran.

Skor tidak akan dipaparkan dalam pelaporan berkenaan.

Guru mata pelajaran juga perlu memasukkan maklumat seperti usaha murid, ulasan guru dan cadangan intervensi dalam pelaporan ini. Ulasan keseluruhan dimasukkan oleh guru kelas.

Bagi sekolah yang tiada akses kepada SPPB KPM, sekolah tersebut perlu menyediakan pelaporan pencapaian murid mereka.

Login SPPB KPM (idMe)

  1. Pergi ke pautan https://idme.moe.gov.my/login
  2. Masukkan ID Pengguna
  3. Klik butang Daftar
  4. Klik checkbox pada kotak tersebut dan masukkan kata laluan di medan yang disediakan
  5. Klik butang Daftar Masuk

Rujuk manual pengguna : https://www.youtube.com/@channelbpmkpm1830

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut berkenaan SPPB dan APPI, sila rujuk video berikut:

Sumber: Youtube KALA A/P SHANKU PILLAY KPM-Guru

Baca juga:

Berapa bintang untuk artikel ini?

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment