e-invois LHDN: Login & Garis Panduan MyInvois Portal HASiL

Ramai pembayar cukai dan perniagaan yang masih tidak tahu tentang e-INVOIS, iaitu merupakan TRANSAKSI DIGITAL antara PENJUAL dan PEMBELI. Ianya BOLEH menggantikan penggunaan invois yang biasa dipraktikkan dalam transaksi perniagaan. Peniaga boleh terus menggunakan sistem invois sedia ada seperti biasa tetapi bagi tujuan PEMATUHAN CUKAI, ia wajib dilaksanakan, seperti yang diumumkan dalam BELANJAWAN 2024.

Kerajaan telah mengumumkan pengenalan e-Invois LHDN dalam usahanya untuk meningkatkan tahap pengurusan cukai di negara ini, selari dengan pertumbuhan ekonomi digital.

Usaha ini selaras dengan Rancangan Malaysia Ke-12, di mana salah satu tumpuan utamanya adalah untuk mengukuhkan infrastruktur perkhidmatan digital dan mendigitalkan pentadbiran cukai.

e-Invois akan membolehkan pengesahan dan penyimpanan transaksi hampir masa nyata, memenuhi transaksi Perniagaan-ke-Perniagaan (B2B), Perniagaan-ke-Pengguna (B2C) dan Perniagaan-ke-Kerajaan (B2G).

Apa itu e-Invois?

maksud e-invois

e-Invois merupakan representasi dalam bentuk digital bagi transaksi yang dilaksanakan antara penjual dan pembeli, menggantikan penggunaan dokumen kertas atau elektronik seperti dalam format pdf, jpeg, doc dan lain-lain.

e-Invois mengandungi maklumat penting yang sama seperti dokumen tradisional, contohnya, butiran penjual dan pembeli, keterangan item, kuantiti, harga tanpa cukai, cukai dan jumlah keseluruhan, yang merekodkan data transaksi untuk operasi perniagaan harian.

Dalam Belanjawan 2024, PM mengumumkan pelaksanaan mandatori bagi pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi RM100 juta mulai 1 Ogos 2024, manakala pelaksanaan untuk semua pembayar cukai bermula 1 Julai 2025.

Siapa Wajib Guna e-Invoice?

kewajipan e-invois

e-Invois terpakai kepada semua PEMBAYAR CUKAI yang menjalankan aktiviti komersial di Malaysia. Ini termasuklah perniagaan yang melibatkan penyediaan barangan dan perkhidmatan, serta beberapa urus niaga bukan perniagaan antara individu.

Semua individu dan entiti yang sah di bawah perundangan dikehendaki mematuhi keperluan e-Invois, termasuklah:
1. Persatuan;
2. Kumpulan orang;
3. Cawangan;
4. Amanah perniagaan;
5. Koperasi;
6. Syarikat;
7. Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT);
8. Perkongsian;
9. Tabung amanah hartanah;
10. Amanah harta;
11. Amanah pelaburan hartanah;
12. Pejabat perwakilan dan pejabat wilayah;
13. Badan amanah; dan
14. Unit amanah.

e-invois lhdn 2024 myinvois malaysia portal lhdn

APA TUJUAN e-INVOIS ?
Seluruh dunia perlu bersiap sedia ke arah ekonomi digital. Banyak negara yang sudah memulakan e-Invois. Bagi menyokong pertumbuhan ekonomi digital, e-Invois dilaksanakan dalam usaha meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran cukai negara

BAGAIMANA e-INVOICE DIKELUARKAN?
Penjual boleh mengeluarkan e-Invois samada melalui PORTAL MYINVOIS yang dibangunkan oleh HASIL atau melalui Application Programming Interface (API) (bagi perniagaan berskala besar)

Artikel menarik: e-Billing LHDN: Semakan Nombor Bil Untuk Bayaran Cukai

Manfaat & Kelebihan

manfaat e-invois

Pelaksanaan e-Invois akan meningkatkan kecekapan dan melancarkan operasi
perniagaan pembayar cukai serta meningkatkan tahap pematuhan cukai dan berikut adalah kelebihan lain yang akan diperoleh dengan pengenalan ini:

 1. Proses penyediaan invois secara manual telah diringkaskan melalui
  penyediaan dokumen dan pengemukaan invois secara elektronik.
  Pengautomasian kemasukan data invois ini juga mengurangkan kesilapan
  dan proses manual oleh pembayar cukai.
 2. Memudahkan pengemukaan borang nyata melalui integrasi sistem yang lancar bagi tujuan pelaporan cukai yang efisien dan tepat.
 3. Bagi syarikat besar, pelaksanaan e-Invois dapat memperkemaskan operasi perniagaan, meningkatkan kecekapan serta menjimatkan masa dan kos melalui proses automasi, integrasi data yang lancar dan pengurusan invois yang lebih efisien;
 4. Bagi Perusahaan Mikro, Kecil Dan Sederhana (PMKS), pelaksanaan e-Invois secara berperingkat dapat memastikan peralihan kepada sistem baru ini secara lebih progresif dan terkawal. Selain itu, PMKS juga dapat menyelaras digitalisasi proses kerja dan pelaporan kewangan mengikut piawaian industri

> Dapatkan konsultansi penghantaran borang B/BE/P (E-Filling)

Jenis-jenis e-Invois LHDN

 1. Invois: Dokumen komersial yang menyenaraikan atau merekodkan
  transaksi antara penjual dan pembeli, termasuk pengeluaran sendiri e-Invois
  seperti mendokumenkan perbelanjaan dengan penjual asing.
 2. Nota Kredit: Nota kredit dikeluarkan oleh penjual untuk membetulkankesilapan, memberikan diskaun atau merekodkan pulangan dalam e-Invoisyang telah dikeluarkan sebelum ini dengan tujuan mengurangkan nilai e-Invois asal. Ia juga digunakan dalam situasi di mana pengurangan e-Invois asal tidak melibatkan pemulangan wang kepada pembeli;
 3. Nota Debit: Nota debit dikeluarkan untuk menunjukkan caj tambahan dalam e-Invois yang dikeluarkan sebelum ini; dan
 4. Nota Bayaran balik: Nota bayaran balik ialah dokumen yang dikeluarkanoleh penjual untuk mengesahkan pemulangan bayaran yang telah dibuatoleh pembeli. Ini digunakan dalam situasi di mana terdapat pemulanganwang kepada pembeli.

Tarikh Pelaksanaan

tarikh perlaksanaan e-invois

Bagi perniagaan yang mempunyai PENDAPATAN TAHUNAN RM100JUTA ke atas, pelaksanaan bermula 1 OGOS 2024.

Selain dari itu, pelaksanaan wajib bermula 1 JULAI 2025. 

Garis masa pelaksanaan mandatori e-Invois adalah seperti di bawah:

No.Sasaran Pembayar CukaiTarikh Pelaksanaan
1. Pembayar cukai dengan pendapatan
atau jualan tahunan melebihi RM100 juta
1 Jun 2024
2.Pembayar cukai dengan pendapatan
atau jualan tahunan melebihi RM50 juta
dan sehingga RM100 juta
1 Januari 2025
3.Pembayar cukai dengan pendapatan
atau jualan tahunan melebihi RM25 juta
dan sehingga RM50 juta
1 Januari 2026
4.Semua pembayar cukai dan transaksi
bukan perniagaan tertentu
1 Januari 2027

Garis Panduan e-Invois LHDN

GARIS PANDUAN UMUM E-INVOIS (VERSI 2.0) DAN GARIS PANDUAN SPESIFIK E-INVOIS (VERSI 1.0) KINI BOLEH DIAKSES DI PORTAL HASiL

Garis Panduan Spesifik menerangkan secara umum transaksi berikut:

 1. Transaksi melibatkan pembeli
 2. Penyata atau bil yang disediakan secara berkala
 3. Pengeluaran (disbursement) dan bayaran balik (reimbursement)
 4. Perkuisit dan manfaat pekerja
 5. Sebahagiaan perbelanjaan oleh pekerja bagi pihak majikan
 6. Transaksi yang melibatkan pembayaran dalam bentuk kewangan kepada ejen, pengedar atau pengagih
 7. Transaksi rentas sempadan
 8. Pengagihan keuntungan
 9. Pendapatan luar negara
 10. Kadar tukaran mata wang asing
 11. Gambaran berkaitan Application Programming Interface (API)
 12. Keselamatan siber
e-invois
e-invois lhdn

Sila muat turun di pautan berikut:

Maklumat Lanjut

maklumat lanjut e-invois

Untuk mendapatkan maklumat lengkap dan terkini, sila layari laman web HASiL di pautan https://www.hasil.gov.my/

Bantu kami share artikel ini: