Bank Negara: Sejarah, Visi, Misi & Fakta Menarik

Bank Negara Malaysia (BNM) adalah institusi kewangan terpenting di Malaysia. Sebagai bank pusat negara, BNM memainkan peranan yang kritikal dalam memastikan kestabilan ekonomi dan kewangan Malaysia. 

Artikel ini akan mengupas beberapa info mengenai BNM seperti sejarah, visi dan misi, fungsi dan peranan, serta logo dan fakta menarik mengenai BNM.

BACA JUGA: 12 Power Bank Terbaik Paling Nipis & Tahan Lama 2024

Bank Negara Malaysia 

Bank Negara Malaysia atau singkatannya BNM telah ditubuhkan pada 26 Januari 1959. Ini bermakna ia sudah berusia lebih kurang 65 tahun penubuhannya. Bank Negara Malaysia dikawal oleh Akta Bank Negara Malaysia 2009. 

BNM ditubuhkan adalah untuk mempromosikan kestabilan monetari dan kewangan. Ini bertujuan untuk menyediakan persekitaran yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mampan.

Dasar monetari BNM bertujuan untuk mengekalkan kestabilan harga sambil menyokong pertumbuhan ekonomi. Ia juga bertanggungjawab memastikan kestabilan sistem kewangan. 

Ini dicapai dengan membangunkan sektor kewangan yang kukuh, berdaya tahan, progresif, dan pelbagai, yang menyokong sektor ekonomi sebenar. 

Selain itu, BNM  juga memainkan peranan penting dalam melaksanakan inisiatif untuk mendalamkan dan memperkukuhkan pasaran kewangan, termasuk pasaran pertukaran asing.

BNM  telah memainkan peranan penting dalam membangunkan infrastruktur sistem kewangan untuk memajukan agenda inklusi kewangan.

Ini adalah untuk memastikan semua sektor ekonomi dan segmen masyarakat mempunyai akses kepada perkhidmatan kewangan. 

Bukan itu sahaja, BNM juga mengawasi infrastruktur sistem pembayaran negara yang menekankan kecekapan dan keselamatan sistem kewangan.

Sebagai bank dan penasihat kepada Kerajaan, BNM memberikan nasihat mengenai dasar makroekonomi dan pengurusan hutang awam. 

BNM juga merupakan satu-satunya pihak berkuasa yang mengeluarkan mata wang negara dan mengurus rizab antarabangsa negara.

Visi dan Misi

Bank Negara Malaysia, sebagai Bank Pusat, bertekad untuk mencapai kecemerlangan dalam mempromosikan kestabilan sistem monetari dan kewangan serta membangunkan sektor kewangan yang kukuh dan progresif, demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan untuk manfaat negara.

Ini akan dicapai melalui:

  • Memupuk budaya kerja yang menekankan standard profesionalisme dan integriti tertinggi, kehati-hatian, kerjasama berpasukan, dan inovasi;
  • Membangunkan dan mengekalkan tenaga kerja yang berdedikasi, kompeten, proaktif, dan peka terhadap keperluan industri yang berubah;
  • Mengamalkan pendekatan kolaboratif dalam semua tindakan;
  • Mempromosikan penggunaan teknologi yang berkesan dan amalan kerja yang baik untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan, dan kualiti;
  • Mengamalkan dasar dan amalan untuk meningkatkan daya saing institusi kewangan tempatan dalam menghadapi persaingan antarabangsa; dan
  • Memiliki sumber kewangan dan instrumen kewangan yang diperlukan untuk mengurus kestabilan monetari dengan berkesan.

Fungsi dan Peranan Bank Negara Malaysia

Mengawal Selia Dasar Monetari

Salah satu fungsi utama BNM adalah mengawal selia dasar monetari. Ini termasuk menetapkan kadar faedah utama yang mempengaruhi kadar faedah pinjaman dan simpanan di bank-bank komersial. Dengan ini, BNM dapat mengawal inflasi dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Mengawasi Sistem Kewangan

BNM bertanggungjawab mengawasi dan mengawal selia institusi kewangan di Malaysia. Ini termasuk bank-bank komersial, syarikat insurans, dan institusi kewangan bukan bank. Tindakan ini adalah untuk memastikan sistem kewangan yang kukuh dan selamat.

Mengeluarkan Mata Wang

BNM juga bertanggungjawab mengeluarkan mata wang negara, iaitu Ringgit Malaysia (RM). Ini termasuk memastikan bekalan mata wang yang mencukupi dan mengawal kesahihan serta kualiti mata wang yang diedarkan.

Mengurus Rizab Asing

Mengurus rizab asing negara adalah satu lagi peranan penting BNM. Rizab asing ini digunakan untuk memastikan kestabilan nilai mata wang negara dan membiayai keperluan import serta hutang luar negara.

BACA JUGA: Arkib Negara Malaysia: Sejarah, Fungsi dan Peranan

Logo & Huraiannya

Gabenor pertama Bank Negara Malaysia yang berbangsa Malaysia, Allahyarham Tun Ismail Mohamed Ali, mencetuskan idea untuk menggunakan motif Kijang sebagai logo rasmi Bank. 

Motif ini diilhamkan dari gambaran Kijang (kijang menyalak) pada syiling emas Negeri Kelantan, yang merupakan antara syiling terawal Kesultanan Melayu.

Logo Bank ini diformalkan pada tahun 1964 dan menampilkan Kijang, matahari, dan bulan sabit. Matahari melambangkan kuasa manakala bulan sabit mewakili Islam, agama rasmi Malaysia.

Fakta Menarik Mengenai Bank Negara Malaysia

1. Penubuhan Muzium dan Galeri Seni

Bank Negara Malaysia memiliki Muzium dan Galeri Seni yang terletak di ibu pejabatnya di Kuala Lumpur. 

Muzium ini menampilkan pameran mengenai sejarah kewangan Malaysia dan koleksi seni yang mengagumkan, termasuk karya seni tempatan dan antarabangsa.

2. Sistem Pembayaran Rentas Sempadan

BNM terlibat dalam memajukan sistem pembayaran rentas sempadan yang membolehkan transaksi kewangan antara Malaysia dan negara-negara ASEAN menjadi lebih mudah dan efisien. Ini membantu meningkatkan perdagangan dan ekonomi serantau.

3. Pengeluar Sukuk

BNM adalah antara pengeluar utama sukuk (bon Islam) di dunia. Sukuk yang diterbitkan oleh BNM diiktiraf di peringkat antarabangsa dan digunakan sebagai instrumen pelaburan oleh pelabur global.

4. Program Pendidikan Kewangan

BNM aktif dalam melaksanakan pelbagai program pendidikan kewangan untuk rakyat Malaysia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi kewangan dan membantu orang ramai membuat keputusan kewangan yang bijak.

5. Pelopor Teknologi Kewangan (FinTech)

BNM merupakan salah satu institusi yang mempromosikan penggunaan teknologi kewangan (FinTech) di Malaysia. Ini termasuk menyokong pembangunan startup FinTech dan menyediakan rangka kerja pengawalseliaan yang memudahkan inovasi dalam sektor kewangan.

Maklumat Lanjut

Untuk mengetahui maklumat lanjut atau informasi terkini daripada Bank Negara Malaysia, sila layari:

Bantu kami share artikel ini: