Badal Haji : Proses, Syarat, Hukum & Kos Pelaksanaan Upah Haji

Menunaikan haji bagi yang berkemampuan merupakan salah satu rukun Islam yang perlu dituruti oleh semua umat Islam. Namun bagi yang individu yang hanya mampu dari aspek kewangan anda atau ahli keluarga boleh melakukan badal haji.

Badal haji merupakan satu cara yang membolehkan seseorang itu menunaikan Haji di atas nama individu lain yang tidak berkemampuan melakukannya atas alasan-alasan tertentu seperti kesihatan atau kematian.

Bagi anda yang ingin mengetahui lebih lagi tentang upah haji ini, sepeti syarat, proses dan kos anggaran melaksanakannya, pastikan anda terus bersama kami sehingga ke penghujung artikel ini.

Maksud Badal Haji

Dalam rukun Islam menunaikan haji bagi yang berkemampuan dari aspek kewangan dan fizikal adalah wajib untuk dilaksanakan. Namun begitu, jika individu tersebut hanya berkemampuan dari aspek kewangan sahaja, mereka boleh melakukan badal haji.

Badal Haji atau Upah haji adalah satu cara atau kaedah yang dilaksanakan oleh individu-individu yang tidak dapat melakukan ibadah haji disebabkan beberapa halangan untuk melakukannya dengan mengupah individu lain.

Perkara ini telah dijelaskan berdasarkan hadis Rasulullah S.A.W di bawah:


إذا مات الإنسان وعليه صوم صام عنه وليه، وإذا مات ولم يحج حج عنه وليه

Makna: Apabila seseorang meninggal dan ia belum menunaikan Haji, maka berhajilah atas namanya.

Hadis Riwayat Abu Dawood, 1817

Hukum Pelaksanaan

Pelaksanaan badal haji ini adalah wajib bagi individu berkemampuan dari segi kewangan. Seseorang yang berkemampuan mengerjakan haji namun telah meniggal dunia wajib melakukan upah haji menggunakan harta peninggalannya. Ini kerana ia merupakan beban hutang buat si mati.

Namun, sekiranya si mati tidak meninggalkan harta atau harta si mati tidak mencukupi, maka tidak wajib untuknya mengerjakan haji bagi pihak si mati, sebaliknya ia menjadi perkara yang sunat untuk dikerjakan oleh ahli warisnya ataupun orang asing yang lain bagi pihaknya. 

Begitu juga buat pesakit telantar atau pesakit kronik yang tidak mampu melakukan ibadah ini, jika mereka berkemampuan mereka perlu menggunakan wang tersebut untuk melaksanakan upah haji ini.

badal haji
Sumber: Jabatan Mufti Negeri Selangor

Syarat Sah Badal Haji

Bagi anda yang ingin melakukan badal haji untuk diri anda atau untuk ibu bapa anda yang sedang sakit atau telah meninggal dunia, anda perlu pastikan anda memenuhi syarat sah dibawah sebelum melaksanakannya:

  1. Semestinya syarat yang pertama adalah, upah haji ini hanya boleh dilakukan untuk individu yang tidak berkemampuan dari segi fizikal (pesakit kronik/pesakit terlantar) dan orang yang telah meninggal duniah SAHAJA.
  2. Upah haji tersebut harus dilaksanakan oleh individu yang telah melakukan haji SAHAJA. TIDAK boleh seseorang itu mengerjakan ibadah yang wajib bagi orang lain jika dia sendiri belum menunaikan ibadah tersebut.
  3. Badal haji ini TIDAK SAH atau TIDAK WAJIB bagi orang yang tidak berkemampuan dari aspek kewangan.
  4. Wakil yang melaksanakan upah haji tersebut perlu memastikan niat yang dibaca sewaktu memasuki ihram jelas menyatakan bahawa ibadah tersebut dilakukan bagi mewakili individu lain. Jika tidak, upah haji tersebut adalah tidak sah.

Langkah Melakukan Upah Haji

Upah haji atau badal haji ini dilakukan mengikut proses atau langkah-langkah berikut:

  1. Memilih wakil yang layak (individu yang telah melakukan haji dan memahami rukunnya ) untuk melakukan upah haji.
  2. Wakil perlu menunaikan haji tersebut dengan memenuhi semua rukun dan syarat haji (Ihram, Tawaf, Saie, dll).
  3. Berniat badal haji dan dengan jelas menyatakan bahawa haji yang dilakukan bukan untuk diri sendiri tetapi untuk individu lain.

Baca juga: Makmum Masbuk: Pengertian & Tindakan Yang Perlu Diambil

Anggaran Kos Malaysia

Menurut Yang Di-Pertua Persatuan Mahasiswa Malaysia Arab Saudi Cawangan Madinah (PERSADA), Ukail Ahmad Sanif, anggaran kos bagi melakukan upah haji ini adalah sekitar RM6,359.87 sehingga RM14,543.98.

Menurut beliau juga, kos perbelanjaan bagi melaksanakan upah haji ini tidak mungkin lebih rendah daripada anggaran yang dinyatakan. Jika terdapat syarikat yang menawarkan harga yang lebih murah, anda perlu berhati-hati kerana berkemungkinan ia adalah sindiket penipuan yang dilakukan pihak tidak bertanggungjawab.

Kes Penipuan Badal Haji

Rakyat Malaysia yang ingin melakukan badal haji untuk diri mereka sendiri atau untuk kaum keluarga yang telah meninggal dunia perlu diingatkan untuk berhati-hati dalam mencari individu bertanggungjawab untuk mewakili anda atau keluarga anda.

Hal ini demikian kerana, telah banyak dilaporkan berkenaan syarikat-syarikat tidak bertanggungjawab yang menipu mangsa dengan menawarkan harga yang sangat murah di bawah anggaran kos yang dinyatakan.

Sebagai contoh, pada tahun lepas, terdapat satu kes penipuan upah haji, di mana tersebarnya video di media sosial yang memaparkan perbuatan sekumpulan lelaki yang menggunakan khidmat ‘pelakon’ untuk menunjukkan bukti bahawa upah haji telah dilaksanakan

Perkara ini semestinya sangat mengecewakan buat kaum keluarga si mati atau pesakit yang melakukan badal haji ini. Oleh itu, kita perlu sentiasa beringat agar sentiasa melakukan semakan bersama Tabung Haji atau melihat pada harga yang ditawarkan sebelum membuat keputusan.

badal-haji

Bantu kami share artikel ini:

eCentral Newsletter

Nak tahu bantuan bulan depan? Subscribe sekarang!