Contoh Ulasan Guru Untuk Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

Sejak Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dimansuhkan, para guru dikehendaki untuk menyediakan pelaporan dan ulasan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) bagi setiap murid tidak kira sama ada mereka menunjukkan pencapaian yang cemerlang, sederhana atau lemah.

Rekod, ulasan dan pelaporan ini boleh dimuat oleh guru secara atas talian menggunakan sistem Sistem Pengurusan IDentiti KPM (idMe).

Pelaporan PBD ini dibuat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

Baca lagi: idMe KPM – Login Sistem Pengurusan IDentiti

Apa itu Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)?

maksud pentaksiran bilik darjah (PBD)

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid.

PBD berlaku secara formatif dan sumatif; sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran.

PBD dahulunya dikenali sebagai Pentaksiran Sekolah (PS) bermula pada tahun 2011 sebelum dijenamakan semula kepada PBD pada tahun 2016.

PBD dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pentaksiran seperti:

 • Pemerhatian
 • Penulisan
 • Lisan
 • Melalui kerja projek, kuiz, pembentangan dan-lain- lain aktiviti pembelajaran, berdasarkan Standard Prestasi dan pertimbangan profesional guru.

Mata pelajaran terlibat

pentaksiran bilik darjah (PBD) online

Semua mata pelajaran KSSR dan KSSM terlibat untuk pelaporan dan ulasa Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

Pelaksanaan konsep PBD berlaku secara berterusan dari Tahun 1 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 di sekolah menengah.

Tahap Penguasaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

ulasan Pentaksiran Bilik Darjah

Gambar rajah di atas merupakan infografik 6 tahap pentaksiran dan ulasan bagi Pentaksiran Bilik Darjah (PBD).

 • TP1 – Tahu : Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara asas.
 • TP2 – Tahu dan Faham : Murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari dalam pelbagai bentuk komunikasi.
 • TP3 – Tahu, Faham dan Boleh Buat : Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi
 • TP4 – Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab : Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara analitik dan sistematik.
 • TP5 – Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji : Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara analitik dan sistematik serta tekal dan bersikap positif.
 • TP6 – Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali : Murid berupaya menggunakan pengathuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara analitik, sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam penghasilan idea baharu serta boleh dicontohi.

Contoh ulasan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

Berikut merupakan beberapa contoh ulasan dan pelaporan bagi Pentaksiran Bilik Darjah bagi murid berlainan tahap – berpencapaian rendah, sederhana dan cemerlang.

Ulasan murid berpencapaian cemerlang

 1. Anda mesti mempunyai motivasi yang tinggi dan minat terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Anda mampu mencapai lebih kecemerlangan dengan bersikap proaktif di dalam kelas.
 2. Tahniah atas kecemerlangan.  Teruskan berusaha untuk  kejayaan lebih cemerlang untuk masa depan yang gemilang.
 3. Sekalung tahniah atas kejayaan anda. Teruskan  Usaha dengan lebih gigih untuk kejayaan lebih baik.

Ulasan murid berpencapaian sederhana

 1. Usaha anda telah menunjukkan hasil yang agak baik. Gandakan usaha anda untuk mencapai kejayaan yang lebih baik.
 2. Berpotensi untuk memcatat kejayaan lebih cemerlang. berusahalah untuk lebih berinteraksi di dalam kelas dan tunjukkan potensi anda.
 3. Seorang yang tekun dan berkeupayaan menyiapkan tugasan yang diberi dengan baik, mampu menguasai dan memahami apa yang diajar oleh guru dengan baik dan berfokus, berpotensi tinggi untuk lebih cemerlang. Tingkatkan usaha.

Ulasan murid berpencapaian rendah

 1. Anda seorang yang berpotensi untuk berjaya. Tingkatkan keyakinan anda dan berikan sepenuhnya tumpuan ketika belajar.
 2. Anda mesti mempunyai motivasi yang tinggi dan minat terhadap pelajaran  di  dalam kelas.
 3. Anda mampu  meningkatkan pencapaian  dengan bersikap proaktif di dalam kelas.
Bantu kami share artikel ini: