Advertisements

SKSPS PERKESO: Skim Caruman Bagi Orang Bekerja Sendiri

Advertisements

Dalam pembentangan Belanjawan 2022, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan SPS Khidmat di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri PERKESO.

Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri diwujudkan untuk memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017.

Skim ini memberi perlindungan kepada orang berinsurans bekerja sendiri daripada bencana pekerjaan termasuk penyakit pekerjaan dan kemalangan semasa menjalankan aktiviti pekerjaan.

Bencana Pekerjaan Sendiri ertinya kecederaan diri pada orang berinsurans bekerja sendiri yang disebabkan oleh suatu kemalangan atau suatu penyakit pekerjaan akibat daripada dan semasa menjalankan aktiviti pekerjaan sendirinya termasuk semasa dalam perjalanan yang berkaitan dengan aktiviti pekerjaan sendirinya.

Penyakit pekerjaan adalah penyakit yang berpunca atau terbit daripada pekerjaan yang dinyatakan dalam Jadual Kelima Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Skim ini menyediakan faedah tunai kepada orang berinsurans bekerja sendiri dan tanggungannya di samping menyediakan rawatan perubatan, pemulihan jasmani dan latihan vokasional.

Berikut dikongsikan lebih lanjut tentang skim ini untuk makluman pencarum dan bakal pencarum.

Apa itu SKSPS PERKESO?

Individu bekerja sendiri yang mencarum di bawah skim ini akan mendapat perlindungan bermula dari tarikh dan masa caruman dibayar dan diperakui menerusi resit bayaran caruman.

Bantuan Voucher Shopee Sehingga RM500 Untuk Pembaca eCentral Daftar Sekarang!

Sebagai permulaan skim ini diwajibkan ke atas Sektor Pengangkutan Penumpang iaitu pemandu teksi, e-hailing dan pemandu bas di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 berkuatkuasa mulai 1 Jun 2017.

Mulai 1 Januari 2020, perlindungan Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri telah diperluaskan kepada 19 sektor pekerjaan sendiri yang lain iaitu:

 • Pengangkutan Barangan dan Makanan
 • Pertanian
 • Penternakan
 • Perhutanan
 • Perikanan
 • Makanan
 • Pembuatan
 • Pembinaan
 • Penjaja
 • Premis Penginapan
 • Perniagaan Online
 • Teknologi Maklumat
 • Pemprosesan Data
 • Ejen
 • Perkhidmatan Profesional
 • Perkhidmatan Sokongan
 • Kesenian
 • Perkhidmatan Isi Rumah
 • Penjagaan Perawatan dan Pemulihan Kesihatan

1) SPSKS (SPS PADANAN CARUMAN)

Melalui SPS PADANAN CARUMAN, hanya 20% caruman sahaja yang perlu dibayar oleh pekerja manakala 80% lagi adalah bantuan padanan caruman oleh Kerajaan.

2) SPS KHIDMAT

SPS Khidmat ialah bantuan penuh caruman di mana pihak Kerajaan menyediakan pembiayaan caruman sepenuhnya (100%) di bawah Pelan Caruman dua (2) dan empat (4) dengan tempoh perlindungan selama 12 bulan (1 tahun) kepada OBS melalui kumpulan sasar yang ditetapkan.

SPS Khidmat

Kumpulan sasar di bawah SPS Khidmat ini dikhususkan
kepada empat (4) kategori seperti berikut:

i. Anggota Pasukan Sukarelawan
a) Anggota Tentera Simpanan
b) Anggota Polis Simpanan
c) Anggota Pertahanan Awam Malaysia
d) Anggota Maritim
(Pelan Caruman 2)

ii. Perkhidmatan Rumah Ibadat Islam (JAKIM)
Guru Takmir, Noja, Siak, Imam, Bilal dan Merbut
(Pelan Caruman 2)

iii. Penyelia dan Petugas Pemulihan Komuniti
(Pelan Caruman 2)

iv. Anggota Sektor Awam
Berstatus Contract For Service
(Pelan Caruman 4)

Syarat Kelayakan

Hanya individu yang memenuhi syarat-syarat berikut layak memohon skim SPS Khidmat dan SPS Padanan Caruman ini:

 • Bertaraf warganegara Malaysia/pemastautin tetap tanpa mengira had umur
 • Individu yang menjalankan aktiviti pekerjaan sendiri untuk mencari nafkah
 • Bekerja sepenuh masa atau separuh masa
 • OBS bekerja di Malaysia

Cara Permohonan

I) SPS KHIDMAT

Bagi OBS yang memenuhi syarat kelayakan di atas dan berminat untuk memohon SPS Khidmat, permohonan boleh dibuat melalui kaedah berikut:

 • Permohonan individu boleh dibuat melalui agensi pentadbiran masing-masing
 • Permohonan secara pukal perlu dikemukakan kepada bahagian SPS ([email protected]) untuk proses pendaftaran
 • Tempoh perlindungan bermula selepas penerimaan senarai pemohon daripada agensi kepada PERKESO

Untuk tujuan permohonan, pemohon juga dikehendaki menyediakan dokuman-dokumen sokongan berikut bagi memastikan permohonan anda akan diproses:

 1. Salinan kad pengenalan;
 2. Surat pelantikan / pengesahan kerja – untuk petugas khidmat komuniti / anggota sektor awam (contract for service) / Anggota Sukarelawan / Guru Takmir/ Imam/ Bilal/ Siak/ Noja/ Merbut

II) SPS PADANAN CARUMAN

Pemohonan bagi SPS Padanan Caruman adalah seperti berikut:

 1. Permohonan dan bayaran (secara individu atau melalui agensi) boleh dilakukan di Portal MATRIX ; matrix.perkeso.gov.my
 2. Melalui mobil aplikasi PERKESO
 3. Melalui kaunter Pejabat PERKESO yang berdekatan
 4. Permohonan secara pukal oleh agensi/persatuan perlu dikemukakan kepada bahagian Skim Pekerjaan Sendiri (SPS) untuk proses pendaftaran.
 5. Tempoh perlindungan bermula setelah penerimaan bayaran 20% (RM46.60) daripada pemohon kepada pihak PERKESO

Faedah-faedah diterima pencarum

Melalui SPS Khidmat dan SKSPS, mereka yang layak akan menerima faedah-faedah berikut:

 1. Faedah perubatan
 2. Faedah Hilang Upaya Sementara (HUS)
 3. Faedah Hilang Upaya Kekal (HUK)
 4. Faedah Orang Tanggungan (FOT)
 5. … dan banyak lagi.

Perincian mengenai faedah yang diberikan boleh dirujukan pada dokumen PK2.600-8/11/2 (6) yang dikeluarkan oleh pihak PERKESO.

sps khidmat

Pilihan Pakej Caruman SKSPS

Terdapat empat (4) jenis Pelan bayaran caruman SKSPS, seperti
berikut:

Bil.Pendapatan BulananBayaran Caruman BulananBayaran Caruman Setahun
1RM1,050RM13.10RM157.20
2RM1,550RM19.40RM232.80
3RM2,950RM36.90RM442.80
4RM3,950RM49.40RM592.80

Tarikh Berkuatkuasa

1 Januari 2022 hingga 31 Disember 2022

Panduan Pembayaran Caruman Online SKSPS PERKESO

Sila rujuk manual berikut untuk pembayaran secara online:

Muat turun manual : https://www.perkeso.gov.my/images/bajet2022/sps/301221_-_MATRIX-SKSPS_Panduan_Ringkas.pdf

Baca juga: Cara Daftar SOCSO / PERKESO Untuk Kerja Sendiri & Majikan

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut, sila layari

Sebarang pertanyaan, sila hubungi Pegawai Khidmat Pelanggan PERKESO di talian 1-300-22-8000 atau e-mel kepada [email protected]

Leave a Comment