Borang EA 2024: Borang Cukai Pekerja E-Filing LHDN

Apabila tibanya musim pembayaran cukai pendapatan, pastinya “Borang EA” adalah terma yang paling popular dan biasa anda akan dengar.

Seperti yang dinyatakan dalam Akta Cukai Pendapatan 1967, adalah menjadi tanggungjawab majikan untuk memastikan borang ini disediakan untuk setiap pekerja.

Apa itu Borang EA?

Secara ringkasnya, Borang EA ialah penyata imbuhan tahunan yang diperlukan untuk pemfailan cukai pendapatan dan berfungsi sebagai ringkasan pendapatan tahunan pekerja yang diterima daripada majikan mereka.

Borang EA diedarkan kepada pekerja untuk tujuan pemfailan cukai individu dan ia mengandungi maklumat berkaitan gaji, bonus, komisen, faedah, elaun, potongan cukai bulanan (PCB LHDN) dan caruman KWSP.

Borang ini juga memiliki maklumat berkenaan manfaat-manfaat lain yang disediakan oleh majikan kepada pekerja.

Anda boleh mempertimbangkan kaedah digital seperti menghantar borang sebagai salinan lembut kepada pekerja anda.

Artikel berkaitan: 5 Persediaan e-Filing

Keperluan dari aspek undang-undang

Majikan mesti menghantar Borang EA kepada semua orang pada atau sebelum hari terakhir Februari setiap tahun (sebagai contoh untuk tahun 2024, pada atau sebelum 29/2/2024).

Majikan boleh dienda RM200 hingga RM20,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau Kedua-duanya

Maklumat dalam Borang EA

Secara umumnya, borang ini mengandungi maklumat-maklumat berikut untuk setiap individu atau pekerja:

  • Nama
  • Nombor kad pengenalan / nombor pasport
  • Jawatan dalam syarikat
  • Tarikh bekerja dan meletak jawatan (jika berkenaan)
  • Status perkahwinan
  • Bilangan kanak-kanak (jika berkenaan)
  • Nombor KWSP
  • nombor PERKESO
  • Nombor pendaftaran cukai pendapatan

Borang ini juga mestilah mengandungi maklumat mengenai Amaun caruman PCB, KWSP, PERKESO dan EIS yang ditolak daripada gaji pekerja setiap bulan.

Tips E-Filing

Borang EA pasti tidak asing bagi pekerja swasta yang sudah layak mengisytiharkan cukai.

Sementara itu Borang EC pula ada bagi penjawat awam.

Secara umumnya, kedua-dua borang ini adalah borang penyata jumlah gaji beserta elaun, bonus dan bayaran-bayaran lain yang dikenakan cukai.

Pastinya nilai yang anda masukkan ketika e-filing adalah sama dengan nilai yang dipaparkan dalam borang ini.

Format

Bagi yang pertama kali memfailkan cukai, berikut merupakan format borang EA ini:

Format borang terkini boleh dimuat turun melalui pautan https://www.hasil.gov.my/media/forms/upload/form_ba8e92ba-1235-427e-addf-e57a7b027ba9/dbe5401e-1f7e-423a-8a33-44ef94536b99/borang_ea__c.p.8a_-pin._2023.pdf

Bantu kami share artikel ini:

eCentral Newsletter

Nak tahu bantuan bulan depan? Subscribe sekarang!