Borang CP500 LHDN: Notis Bayaran Ansuran Cukai

Borang CP500 LHDN merupakan Notis Bayaran Ansuran (Prepayment of Income Tax by Instalment) yang dikeluarkan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Ianya merupakan skim ansuran cukai untuk pembayar cukai yang mempunyai pendapatan selain daripada pendapatan penggajian seperti pendapatan perniagaan, pendapatan sewa dan royalti.

Borang CP500 akan diedarkan kepada pembayar cukai yang berkenaan menjelang Februari setiap tahun.

Apa itu borang CP500

Jika pembayar cukai mempunyai pendapatan selain daripada pekerjaan seperti perniagaan, sewa dan royalti, dia dikehendaki membuat 6 bayaran ansuran dwi-bulanan, bermula dari bulan Mac setiap tahun.

Tarikh ansuran akan ditetapkan dalam notis ansuran yang perlu dibayar (CP500).

Amaun ansuran akan dianggarkan oleh LHDN dan akan dihantar kepada pembayar cukai pada setiap awal tahun mengunakan notis ansuran CP500.

Dalam notis tersebut, pembayar cukai akan diberi jumlah, tarikh akhir dan bilangan ansuran yang perlu dibayar oleh pembayar cukai.

Artikel berkaitan: Program Khas Pengakuan Sukarela 2.0 – PKPS LHDN

Asas anggaran dan prosedur bayaran CP500

Jumlah anggaran cukai di bawah Borang CP500 adalah berasaskan kepada amaun cukai kena dibayar bagi tahun taksiran sebelum sesuatu tahun taksiran itu.

Bagi pembayar cukai yang mempunyai sumber pendapatan penggajian dan sumber pendapatan lain, anggaran cukai tidak mengambil kira cukai yang berkaitan dengan sumber pendapatan penggajian kerana perolehan atau keuntungan daripada penggajian adalah tertakluk kepada PCB.

Tarikh kena bayar bagi ansuran anggaran cukai akan ditetapkan di bawah CP500.

Pembayar cukai diberi tempoh 30 hari dari tarikh kena bayar bagi menjelaskan ansuran yang telah ditetapkan.

Jika pembayar cukai gagal mematuhi ini, mereka berdepan risiko penalti 10% berdasarkan baki tertunggak.

Pindaan borang CP500

Pembayar cukai dibenarkan untuk memohon pindaan amaun ansuran anggaran cukai di bawah Borang CP500.

Permohonan akan dipertimbangkan sekiranya permohonan tersebut diterima selewat-lewatnya 30 Jun tahun taksiran berkenaan.

Permohonan untuk meminda amaun anggaran cukai ini (sekiranya perlu) adalah dengan menggunakan Borang Permohonan Pindaan Bayaran Ansuran (CP502) dan perlu dikemukakan ke cawangan LHDNM berkenaan pada atau
sebelum 30 Jun tahun taksiran berkenaan.

CP502 ini boleh didapati di laman web LHDNM iaitu http://www.hasil.gov.my.

Pertanyaan dan maklumat lanjut

Bagi individu yang tidak menerima Borang CP500, mereka boleh melawat atau menghubungi Cawangan LHDN yang mengendalikan fail atau menghubungi Talian Penjagaan Hasil di 1-800-88-5436.

Bantu kami share artikel ini:

eCentral Newsletter

Nak tahu bantuan bulan depan? Subscribe sekarang!