Semakan Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) 2024

Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru atau UPBMG merupakan satu ujian yang baru diperkenalkan pada tahu 2022 dimana ujian ini dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).

Ujian ini telah dicadangkan dalam Pelan Hala Tuju Pendidikan Bahasa Melayu 2016-2025 untuk semua guru bahasa Melayu (BM) yang bertujuan untuk menghasilkan guru bahasa Melayu yang kompeten dan profesional.

Calon UPBMG dipilih dalam kalangan guru yang mengajar Bahasa Melayu, sama ada guru opsyen atau guru bukan opsyen yang mana guru-guru ini adalah guru dari Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan di bawah KPM.

Sasaran utama bagi tahun 2022-2025 adalah calon yang terdiri daripada guru bukan opsyen Bahasa Melayu yang sedang mengajar subjek tersebut di sekolah.

Kumpulan Sasar

Berikut merupakan kumpulan sasaran bagi pelaksanaan Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) yang bermula tahun 2022 ini:

 • Guru opsyen dan bukan opsyen Tingkatan 6
 • Guru opsyen dan bukan opsyen sekolah menengah atas
 • Guru opsyen dan bukan opsyen sekolah menengah rendah
 • Guru opsyen dan bukan opsyen sekolah kebangsaan
 • Guru opsyen dan bukan opsyen sekolah jenis kebangsaan Cina
 • Guru opsyen dan bukan opsyen sekolah jenis kebangsaan Tamil

Matlamat & Objektif Pelaksanaan Ujian

Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) diperkenalkan bagi mencapai matlamat dan objek berikut:

 1. Mengenal pasti tahap kecekapan berbahasa dalam kalangan guru Bahasa Melayu opsyen dan bukan opsyen.
 2. Meningkatkan profesionalisme guru Bahasa Melayu melalui kursus kecekapan berbahasa secara berfokus.

Artikel menarik: Rancangan Pengajaran Harian (RPH): Kandungan, Templat & Tips

Komponen Ujian UPBMG

Empat kemahiran yang diuji dalam Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) ialah:

 • Kemahiran Mendengar
 • Kemahiran Bertutur
 • Kemahiran Membaca
 • Kemahiran Menulis

Keempat-empat komponen kemahiran bahasa tersebut digunakan dalam menentukan tahap kompetensi bahasa dalam KSBM.

Format UPBMG

Keempat-empat kemahiran di atas akan diuuji dalam Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG) berdasarkan format dan kaedah berikut:

1. Kemahiran Mendengar

 • Mendengar maklumat daripada sesuatu idea yang kritis dalam pelbagai bahan yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.
 • Mendengar maklumat daripada sesuatu idea kritis dalam pelbagai bahan yang kompleks menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.
 • Mendengar maklumat daripada bahan pelbagai tema dan situasi yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.

2. Kemahiran Bertutur

 • Bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya secara santun, fasih dan spontan dalam sesuatu situasi.
 • Bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya secara santun, fasih dan spontan dalam menyampaikan idea yang kreatif.
 • Bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya secara santun, fasih dan spontan dalam membuat penilaian secara kritis terhadap bahan pelbagai tema.

3. Kemahiran Membaca

 • Membaca pelbagai bahan yang kompleks yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.
 • Membaca bahan yang kompleks daripada pelbagai tema yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.
 • Membaca bahan yang kompleks daripada pelbagai bidang yang menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.

4. Kemahiran Menulis

 • Menulis bahan prosa atau kreatif yang mengandungi idea yang kompleks dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.
 • Menulis bahan prosa atau kreatif yang mengandungi idea yang kompleks dan berstruktur dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.
 • Menulis bahan prosa atau kreatif yang mengandungi olahan pemikiran kritis dengan menggunakan bahasa Melayu tinggi dan berbudaya.

Semakan Keputusan Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru 2023 / 2024

Semakan Keputusan Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru Tahun 2023 boleh dibuat mulai tarikh dan ketetapan berikut:

 • Tarikh : 22 November 2023 (Rabu)
 • Masa : Bermula jam 10.00 pagi

Semakan boleh dibuat melalui langkah berikut :

 1. Semakan melalui portal Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) : https://www.mpm.edu.my
 2. Laman Utama > Calon Peperiksaan > UPBMG > Semak Keputusan UPBMG

Sebarang pertanyaan, sila hubungi Bahagian pembinaan dan Pengendalian Kompetensi di talian 03-612 61634 / 03-6012 617 45

ATAU

Sila e-mel pertanyaan anda ke [email protected]

Pertanyaan & Maklumat Lanjut

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai Ujian Penguasaan Bahasa Melayu Guru (UPBMG), sila rujuk saluran berikut:

Bantu kami share artikel ini: