Permohonan Bantuan Kebajikan Masyarakat JKM 2024

eBantuan JKM: Borang Permohonan Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

Perkhidmatan bantuan kewangan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat disediakan kepada kumpulan sasar yang memerlukan supaya dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna.
Secara prinsipnya, di dalam melaksanakan pemberian bantuan kepada rakyat, Kerajaan Malaysia tidak sesekali mengamalkan konsep Negara Kebajikan (Welfare State).

Skim bantuan yang diwujudkan adalah sebagai alat dalam proses menolong penerima bantuan ke arah pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian, yang merupakan satu kaedah dalam kerja sosial.

Proses pemberian bantuan kebajikan juga mengambil kira potensi yang ada pada setiap penerima bantuan yang masih produktif ke arah hidup berdikari.

Pengumuman Syarat Kelayakan Bantuan JKM 2024

Bagi tahun 2024, bantuan yang disalurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) melibatkan peruntukan lebih RM2.4 bilion yang akan memberi manfaat kepada lebih 450 ribu rakyat khususnya isi rumah miskin tegar, warga emas, kanak-kanak dan OKU.

Justeru, Perdana Menteri YAB Dato’ Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa syarat kelayakan diperluas selaras dengan kenaikan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Makanan 2023 iaitu RM1,198 sebulan.

bantuan jkm 2024

Sumber: Teks ucapan Perdana Menteri pada Pembentangan Bajet 2024

Berikut dikongsikan maklumat lanjut tentang Bantuan JKM untuk makluman bersama.

Pengenalan Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat (eBantuan JKM)

Perkhidmatan bantuan kewangan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat disediakan kepada kumpulan sasar yang memerlukan supaya dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna.

Secara prinsipnya, di dalam melaksanakan pemberian bantuan kepada rakyat, Kerajaan Malaysia tidak sesekali mengamalkan konsep Negara Kebajikan (Welfare State).

Skim bantuan yang diwujudkan adalah sebagai alat dalam proses menolong klien ke arah pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian, yang merupakan satu kaedah dalam kerja sosial.

Proses pemberian bantuan kebajikan juga mengambil kira potensi yang ada pada setiap penerima bantuan yang masih produktif ke arah hidup berdikari.

OBJEKTIF PEMBERIAN BANTUAN

 • Memenuhi keperluan asas (basic needs) bagi meringankan beban penerima bantuan
 • Alat sokongan sosial (social support tools) untuk menilai kemampuan penerima bantuan ke arah berdikari dan mengurangkan kebergantungan kepada bantuan
 • Alat pemulihan (rehabilitation tools) agar penerima bantuan terus kekal tinggal bersama komuniti/masyarakat.
 • Sumber kewangan sementara penerima bantuan meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan hidup

11 Jenis Bantuan JKM 2024

Terdapat 11 jenis Skim eBantuan JKM yang boleh dimohon berdasarkan kategori kelayakan iaitu:

 1. Bantuan Kanak-Kanak (BKK);
 2. Elaun Pekerja Cacat (EPC);
 3. Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB);
 4. Bantuan Penjagaan OKU Terlantar/ Pesakit Kronik Terlantar (BPT);
 5. Bantuan Orang Tua (BOT);
 6. Bantuan Am Persekutuan (BA);
 7. Bantuan Anak Pelihara (BAP);
 8. Bantuan Latihan Perantis (BLP);
 9. Bantuan Geran Pelancaran (GP);
 10. Bantuan Alat Tiruan/ Alat Sokongan (BAT);
 11. Tabung Bantuan Segera (TBS).
bantuan jkm 2021

Pelaksanaan bantuan kebajikan adalah selaras dengan Senarai Bersama (Concurrent List) antara Kerajaan persekutuan dengan Kerajaan Negeri, yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bawah senarai 3 – jadual kesembilan Senarai Perundangan.

Berikut diterangkan cara permohonan dan pautan untuk setiap bantuan di atas.

Skim Bantuan Bulanan (eBantuan JKM)

Daripada 11 jenis skim bantuan di atas, 9 daripadanya adalah berbentuk bantuan bulanan yang boleh dimohon.

#1 Bantuan Kanak-kanak

Kadar Bantuan

 • Minimum  sebanyak RM150 sebulan seorang sehingga maksimum sebanyak RM1000 sebulan  mengikut pecahan berikut :
  • RM200 seorang bagi anak berumur 6 tahun & ke bawah;
  • RM150 seorang bagi anak berumur 7 tahun hingga 18 tahun; dan
  • Kadar bantuan maksimum RM1000/keluarga sebulan

Syarat-syarat

 1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 2. Keluarga/ penjaga yang memberi jagaan kepada kanak-kanak dan pendapatan isi rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa;
 3. Kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun dan yang berumur 18 tahun ke atas boleh dipertimbangkan jika bersekolah sehingga tamat menengah atas; ATAU
 4. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat (KPKM).

#2 Bantuan Anak Pelihara

Kadar Bantuan

 • RM250 sebulan seorang kanak-kanak. Maksimum RM500 sebulan sekeluarga yang memelihara 2 orang kanak-kanak atau lebih.

Syarat-syarat

Keluarga yang sedang memberi jagaan kepada anak/kanak-kanak seperti berikut :- 

 1. Kanak-kanak berumur bawah 18 tahun;
 2. Kanak-kanak yang tidak mempunyai ibu bapa;
 3. Kanak-kanak bukan diambil sebagai anak angkat menerusi Akta Pengangkatan 1952 atau Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952; atau
 4. Kanak-kanak tinggal bersama dengan keluarga pelihara melalui:-
  • Kanak-kanak yang diambil dari “Program Anak Pelihara” yang dikendalikan oleh JKM; atau
  • Kanak-kanak yang dipelihara di bawah perintah Mahkamah Bagi Kanak-Kanak mengikut Akta Kanak-Kanak 2001.

#3 Bantuan Warga Emas

Kadar Bantuan

 • RM500 sebulan seorang.

Syarat-syarat

1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
2. Warga emas berumur 60 tahun dan ke atas;
3. Pendapatan Isi Rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata
    Miskin Per Kapita Semasa; dan
4. Warga emas yang bukan tinggal  di:
     i.  Institusi kendalian JKM; atau
     ii. Pusat jagaan harian/ berkediaman yang memberi kemudahan / perkhidmatan secara percuma;
ATAU 
Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

#4 Elaun Pekerja Orang Kurang Upaya (EPOKU)

Kadar Bantuan

 • RM450 sebulan seorang.

Syarat-syarat

 1. Warganegara, bermastautin dan bekerja di Malaysia;
 2. Berumur 16 tahun dan ke atas;
 3. Pemegang kad OKU JKM;
 4. Pendapatan bulanan RM 1,500.00  dan ke bawah; ATAU
 5. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM

#5 Bantuan Am Persekutuan

Kadar Bantuan

 • RM100 sebulan seorang.  Maksimum RM350 sebulan sekeluarga.

Syarat-syarat

 • Golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah jenis bantuan lain.

#6 Bantuan Am Negeri

Kadar Bantuan

 • Minimum sebanyak RM100 sebulan seorang dan maksimum sebanyak RM350 sekeluarga

Syarat-syarat

 1. Warganegara dan bermastautin di Wilayah Persekutuan;
 2. Pendapatan Isi Rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa;
 3. Golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah mana-mana skim bantuan bulanan JKM lain; ATAU
 4. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

#7 Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja

Kadar Bantuan

RM300 seorang sebulan.

Syarat-syarat

 1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 2. Berumur 16 tahun dan ke atas;
 3. Pemegang Kad OKU JKM;
 4. Tidak berupaya bekerja.
 5. Pemohon bukan penghuni/ pelatih:
  • Institusi kendalian JKM; atau
  • Pusat jagaan harian/ berkediaman yang menyediakan perkhidmatan/ kemudahan secara percuma; atau
  • Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK);
 6. Sumber kewangan bulanan individu OKU tidak melebihi kadar Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Per Kapita Semasa. ATAU
 7. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

#8 Bantuan Penjagaan OKU Terlantar / Pesakit Kronik Terlantar

Kadar Bantuan

RM500 sebulan seorang.

Syarat-syarat

 1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 2. Pemohon adalah penjaga sepenuh masa/ memberikan pejagaan rapi kepada OKU terlantar/ pesakit terlantar/ pesakit kronik yang memerlukan pengawasan dan penjagaan;
 3. Pendapatan bulanan isi rumah tidak melebihi RM3,000; ATAU
 4. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.
 5. Pelaksanaan bantuan kebajikan adalah selaras dengan Senarai Bersama (Concurrent List) antara Kerajaan persekutuan dengan Kerajaan Negeri, yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bawah senarai 3 – jadual kesembilan Senarai Perundangan.

#9 Bantuan Latihan Perantis

Kadar Bantuan

RM200 sebulan seorang.

Syarat-syarat

 1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 2. Anak-anak penerima bantuan atau bekas pelatih/ bekas penghuni dari institusi kebajikan; atau
 3. Kes-kes seliaan akhlak; atau
 4. Bekas Pelatih Perintah Khidmat Masyarakat; ATAU
 5. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

Nota:
Kelulusan berdasarkan tempoh latihan dan maksimum 24 bulan.

Maklumat lanjut tentang Bantuan Bulanan JKM : https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/contentmenu&id=SnBhRGJjYVdIc1lodEJsZE51ekxtUT09

Skim Bantuan Sekaligus (eBantuan JKM)

Selain bantuan bulanan seperti di atas, terdapat juga bantuan yang menawarkan pemberian bantuan kewangan secara one-off oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat seperti:

#1 Geran Pelancaran

Kadar Bantuan

Maksimum RM2,700 sekaligus.

Syarat-syarat

 1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 2. Kumpulan sasar JKM;
 3. Tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa;  ATAU
 4. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.


#2 Bantuan Alat Tiruan / Alat Sokongan

Kadar Bantuan

Mengikut harga sebenar yang telah ditetapkan.

Syarat-syarat

 1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 2. Kumpulan sasar JKM;
 3. Tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa;
 4. Disyorkan oleh pegawai atau pakar perubatan (kerajaan/ swasta)/ Pegawai JKM mengikut jenis ketidakupayaan;   ATAU
 5. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

Nota:
Sumbangan daripada keluarga membiayai sebahagian dari kos alat tiruan/ alat sokongan adalah digalakkan.

Jenis Peralatan / Alat Sokongan

 • Anggota Palsu
 • Kerusi Roda
 • Alat Bantu Pendengaran
 • Alat-alat Keperluan Lain
 • Penggantian / Baik Pulih Alat


#3 Tabung Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas

Kadar Bantuan

Maksimum RM20,000.00 untuk kes kematian atau kehilangan keupayaan kekal. 

Bagi kes hilang upaya sebahagian, kadar bantuan ditentukan berdasarkan peratusan kategori kecederaan.

Maklumat lanjut tentang Skim Bantuan Kebajikan (Bantuan Sekaligus) : https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/contentmenu&id=VmcxUUp2bEswNFpQZG1Rbjh4eWhkQT09

Cara Permohonan Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara.

Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak.

BORANG PERMOHONAN MANUAL (PDF)

Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian seperti salinan Kad Pengenalan diri pemohon, salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama, salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji (jika ada), dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

Borang permohonan yang berkaitan:

 1. JKM 18 Borang Permohonan Bantuan 
 2. JKM 20 Borang Kaji Semula Bantuan
ebantuan jkm online 2021

BORANG PERMOHONAN ONLINE

Permohonan Bantuan JKM boleh dibuat secara online melalui Portal eBantuan JKM di pautan berikut:

http://ebantuanjkm.jkm.gov.my/

PERHATIAN : Sila hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat mengikut Daerah mana yang dipohon dalam tempoh 14 hari dari permohonan dibuat diatas talian. Kegagalan berbuat demikian sistem akan membatalkan permohonan tersebut secara automatik.

SILA BAWA DOKUMEN TERSEBUT SEMASA HADIR KE PEJABAT:

 1. Salinan MyKad/ Kad Pengenalan Pemohon;
 2. Salinan MyKad /Kad Pengenalan ahli keluarga yang tinggal bersama;
 3. Salinan Kad OKU/ slip pendaftaran sementara OKU;(Jika Kategori OKU)
 4. Salinan penyata pendapatan /surat akuan pendapatan;(jika bekerja sendiri)
 5. Salah satu Bil Utiliti (air/elektik/telefon/astro)
 6. Laporan pegawai perubatan dari hospital/klinik kesihatan kerajaan/swasta (bagi kes OKU tidak bekerja/ terlantar/kronik/alat tiruan)

Baca juga: Bantuan JKM : Semakan Status & Jadual Pembayaran Bulanan

Maklumat Lanjut Tentang Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk saluran bantuan berikut:


Bantuan Bulanan 
 
Bantuan Sekaligus  
Program 2 Years Exit  
Senarai Peserta Aktif Program 2 YEP  
Keusahawanan Sosial (Prowell) 

Jabatan Kebajikan Masyarakat
Aras 6, 9-18
No 55, Persiaran Perdana,
Presint 4,
62100 Putrajaya

Telefon : 03 – 8000 8000
Faks : 03 – 8323 2045Emel : Maklum Balas (ISPAAA)

Laman web eBantuan JKM : https://www.jkm.gov.my/

Senarai Pejabat JKM Negeri : https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/locations&map_type=05&id=VDV6WnF6OVBRbWNNOGJYY1Rnd0pvdz09

Bantu kami share artikel ini: