DPLI USIM 2022: Diploma Pascasiswazah Pendidikan (Pendidikan Islam)

DIPLOMA PASCASISWAZAH PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM) USIM 2022 KEMASUKAN OKTOBER 2022

Diploma Pascasiswazah Pendidikan (Pendidikan Islam) DPPI adalah kursus 2 semester yang meliputi amali praktikal.

Menyediakan platform formal bagi para siswazah yang memperlengkapkan diri dengan kemahiran ikhtisas yang melayakkan mereka untuk menjadi guru yang diiktiraf.

Melatih guru dalam bidang Pendidkan Islam yang dilengkapkan dengan kemahiran kemahiran khusus yang sangat diperlukan bagi membentuk pelajar yang dyumul dan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta membina masyarakat Islam yang berpegang tenguh kepada ajaran Islam dalam meneruskan kelangsungan pembangunan negara.

Memupuk personaliti guru yang unggul, berketerampilan, berdaya saing dan menjadi penggerak kepada perubahan minda masyarakat dalam memahami konsep Islam yang sifatnya progresif dan semasa.

Program ini ditawarkan secara pasaran terbuka (open market).

dpli usim

Info & Tarikh Penting Permohonan / Pengambilan DPLI USIM

Tarikh Tutup Permohonan: 31 Julai 2022

Pengambilan : 221 Oktober 2022/2023

Kod Program : P201

Akreditasi Diploma Pascsiswazah Pendidikan (Pendidikan Islam) : MQA/FA5623

Fakulti: Fakulti Pengajian Bahasa Utama / Faculty of Major Language Studies

Bahasa pengantara : Bahasa Melayu

Tempoh Pembelajaran : Sepenuh Masa (2 Semester)

Syarat Kemasukan & Pendaftaran DPLI USIM 2022 / 2023

SYARAT AM UNIVERSITI

  1. Lulus Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dari IPTA tempatan atau yang diiktiraf oleh Kerajaan malaysia dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.75 atau pangkaty Jayyid; ATAU
  2. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti; ATAU
  3. Pelajar semester akhir pengajian Ijazah Sarjana Muda di IPTA yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia juga boleh dimohon; dan

Cara Mendaftar DPLI USIM

  1. Layari https://ipps.usim.edu.my
  2. Buka akaun
  3. Login dan lengkapkan borang
  4. Hantar permohonan
  5. Buat pembayaran (RM60) untuk bayaran proses

Kaedah Pembayaran

  1. Secara ansuran
  2. Pengeluaran pendidkan KWSP

Yuran perlu dibayar kepada: USIM Tijarah Holdings Sdn. Bhd. (05058010020763 Bank Islam Berhad)

Maklumat Lanjut

Sebarang pertanyaan boleh email kepada: [email protected]

Hubungi : 06-7909713 | Isnin-Jumaat (8:30 a.m – 5:30 p.m) | Sabtu, Ahad & Cuti Umum (Cuti)

Baca juga: DPLI UKM 2022 : Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah UKM

Bantu kami share artikel ini: