5 Penerima Lesen Bank Digital Bank Negara Malaysia

Pada 29 April yang lalu, pihak Bank Negara Malaysia akhirnya telah mengumumkan senarai 5 penerima lesen Bank Digital yang pertama di Malaysia.

Selepas sebulan kelewatan, Bank Negara Malaysia akhirnya mengumumkan lima pemohon yang berjaya untuk lesen bank digital seperti yang diluluskan oleh Menteri Kewangan Malaysia.

Pengumuman ini dibuat setelah Bank Negara Malaysia bahawa ia telah menerima 29 permohonan untuk lesen bank digital di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 selama tempoh permohonan selama 6 bulan, yang berakhir pada 30 Jun 2021.

Pelbagai pihak telah mengemukakan permohonan untuk mendapatkan lesen ini antaranya daripada bank, konglomerat industri, firma teknologi, pengendali e-dagang, pemain FinTech, koperasi dan kerajaan negeri.

Apa itu Bank Digital?

Perbankan digital mengubah cara kita membuat urusan bank tetapi tidak perbankan itu sendiri.

Jadi, kita masih memerlukan akaun bank untuk membayar wang, menyimpan dan, sudah tentu untuk membayar wang.

Perbezaannya ialah kebanyakan tugasan ini boleh dilakukan dalam talian atau melalui aplikasi mudah alih.

Perbankan digital membolehkan anda mengurus akaun anda di mana-mana dan bila-bila masa anda mahu – selagi anda mempunyai sambungan internet.

Senarai Penerima Lesen Digital Banking Malaysia

bank digital malaysia

Pemohon berikut akan dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013:

  1. Sebuah konsortium Boost Holdings Sdn. Bhd. dan RHB Bank Berhad
  2. Sebuah konsortium yang diketuai oleh GXS Bank Pte. Ltd. dan Kuok Brothers Sdn. Bhd
  3. Sebuah konsortium yang diketuai oleh Sea Limited dan YTL Digital Capital Sdn Bhd.

Pemohon berikut akan dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013:

  1. Konsortium AEON Financial Service Co., Ltd., AEON Credit Service (M) Berhad dan MoneyLion Inc.
  2. Sebuah konsortium yang diketuai oleh KAF Investment Bank Sdn. Bhd.

Tiga daripada lima konsortium itu dimiliki majoriti rakyat Malaysia iaitu Boost Holdings dan RHB Bank Berhad, Sea Limited dan YTL Digital Capital Sdn. Bhd. dan KAF Investment Bank Sdn. Bhd.

Proses Penilaian

bank digital malaysia

Kriteria penilaian meliputi karakter dan integriti pemohon, sifat, dan kecukupan sumber kewangan, kekukuhan, dan kebolehlaksanaan rancangan perniagaan dan teknologi serta keupayaan untuk menangani jurang rangkuman kewangan secara bermakna.

Sepanjang proses penilaian, BNM melaksanakan prosedur tadbir urus dan pertimbangan yang rapi bagi memastikan penilaian yang mantap, objektif dan konsisten bagi semua 29 permohonan yang diterima. Penilaian yang dilaksanakan melalui empat tahap yang disokong oleh satu pasukan teknikal bersilang fungsi, satu pasukan yang menyemak permohonan dan pemerhati bebas dalaman daripada jabatan risiko dan jabatan undang-undang BNM. Syor muktamad kepada Menteri Kewangan telah dibincangkan dan disahkan terlebih dahulu oleh Jawatankuasa Pengurusan BNM.

Gabenor Bank Negara Malaysia Tan Sri Nor Shamsiah berkata, “Bank digital dijangka dapat meningkatkan lagi rangkuman kewangan. Melalui penerapan teknologi digital secara lebih meluas untuk transaksi harian, kami dapat memberikan lebih banyak peluang kepada masyarakat untuk mengambil bahagian dalam kegiatan ekonomi dengan mengatasi halangan geografi, mengurangkan kos transaksi dan menggalakkan pengurusan kewangan yang lebih baik.

“Bank digital boleh membantu individu dan perniagaan mendapatkan akses yang lebih baik kepada penyelesaian yang lebih khusus berteraskan analisis data. Apabila perniagaan dilakukan secara dalam talian, perbankan digital turut menyediakan cara membuat transaksi yang lebih selamat dan mudah,” tambah beliau.

Berikutan pengumuman ini, pemohon yang berjaya akan melalui tempoh persediaan dari segi operasi yang akan disahkan oleh BNM melalui audit sebelum pemohon boleh memulakan operasi. Proses ini mungkin mengambil masa antara 12 hingga 24 bulan.

Sejajar dengan lima teras strategik yang digariskan dalam Pelan Sektor Kewangan 2022-2026, BNM akan terus bekerjasama dengan industri kewangan dan fintech serta pihak berkepentingan yang berkaitan untuk terus meningkatkan akses perkhidmatan kewangan di seluruh negara dan merentas semua segmen masyarakat.

Maklumat Lanjut

https://www.bnm.gov.my/-/digital-bank-5-licences-bm

Baca juga:

Bantu kami share artikel ini:

eCentral Newsletter

Nak tahu bantuan bulan depan? Subscribe sekarang!