Langkah Mengatasi Jenayah Siber: Isi Penting & Contoh Karangan

Isi penting dan contoh karangan bertajuk “Langkah Mengatasi Jenayah Siber” boleh dirujuk di bawah.

Para murid boleh menjadikan isi penting dan contoh karangan ini sebagai rujukan.

Isi Penting Langkah Mengatasi Jenayah Siber

1. Memberikan Kesedaran Kepada Masyarakat

 • Kempen melalui iklan di media cetek mahupun digital perlu diperluaskan dan mencapai seluruh ahli masyarakat terutamanya yang mempunyai pengetahuan cetek akan penggunaan teknologi.
 • Pelbagai taktik yang licik digunakan penjenayah siber untuk memerangkap mangsa.
 • Iklan dan kempen perlu dijalankan supaya masyarakat betul-betul memahami dan mengambil serius akan langkah keselamatan apabila menggunakan aplikasi-aplikasi di telefon pintar masing-masing.
 • Masyarakat juga perlu sentiasa berhati-hati dalam menggunakan aplikasi teknologi hari ini dan peka akan taktik-taktik baru yang digunakan penjenayah siber.
 • Setiap input atau masalah yang berkaitan dengan jenayah siber hendaklah dikongsikan agar ia menjadi rujukan kepada golongan yang pakar bagi memastikan perkara yang telah berlaku tidak berulang.

2. Mengkaji dan Memperkenalkan Undang-Undang Baharu

 • Isu keselamatan siber kini menjadi topik tumpuan masyarakat khususnya di dalam media sosial.
 • Pihak kerajaan seharusnya mengumpulkan pakar-pakar teknologi dalam mencari buah fikiran agar sebuah rangka undang-undang dapat diwujudkan dalam mencegah jenayah siber.
 • Masyarakat pula harus melakukan laporan kepada pihak yang berkenaan sekiranya terbabit atau melihat sebarang kegiatan yang meragukan dan melibatkan jenayah siber.
 • Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (MCMC) perlu diperkasakan agar keselamatan siber dalam negara dapat dijamin sekaligus menggalakkan pertumbuhan ekonomi dalam negara.

3. Memperkenalkan Pendidikan Etika dalam Penggunaan Teknologi

 • Hampir setiap golongan masyarakat kini mempunyai gajet atau telefon pintar sebagai kegunaan harian.
 • Walau bagaimanapun, etika dan cara penggunaannya masih memerlukan pendidikan agar masyarakat dapat menggunakan gajet dan telefon pintar dengan betul.
 • Institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti adalah tempat permulaan dalam membentuk generasi yang berilmu pengetahuan dan mampu menjadi pengubah masyarakat.
 • Mereka mudah dipengaruhi dan digunakan oleh penjenayah siber dalam mencari keuntungan.

4. Mengadakan Kerjasama Antarabangsa

 • Jenayah siber sering kali melibatkan unsur-unsur lintas negara. Ini kerana pelaku jenayah ini boleh berada di luar negara.
 • Negara-negara perlu bekerjasama untuk menukar maklumat dan pengalaman mengenai cara menghadapi jenayah siber.
 • Contohnya, Europol di Eropah telah berjaya menggabungkan sumber daya dari pelbagai negara untuk mengesan dan mengekang aktiviti jenayah siber secara berkesan.

Contoh Karangan Langkah Mengatasi Jenayah Siber

i) PENDAHULUAN

Pada masa kini, semakin hari semakin banyak isu jenayah siber diperkatakan. Kes penipuan wang dan kecurian data peribadi merupakan antara kejadian yang dikiasifikasikan sebagai jenayah siber. Ini kerana kejadian jenayah tersebut dilakukan menerusi penggunaan gajet elektronik dan internet. Berita mengenai kes ini semakin banyak diperkatakan di kaca televisyen dan dada-dada akhbar tentang kerugian mangsa jenayah siber sehingga beratus-ribu ringgit. Sikap tidak beretika pelaku jenayah siber ini sewajarnya dibendung sebelum perkara ini menjadi parah. Oleh itu, kita seharusnya mengambil Iangkah-Iangkah yang diperlukan untuk mengatasi jenayah siber daripada terus menular.

ii) ISI 1: MEMBERIKAN KESEDARAN KEPADA MASYARAKAT

Langkah pertama yang boleh dilakukan ialah memberikan kesedaran kepada masyarakat akan ancaman sebenar jenayah siber yang boleh memudaratkan kehidupan mangsa. Kempen melalui iklan di media cetek mahupun digital perlu diperluaskan dan mencapai seluruh ahli masyarakat terutamanya yang mempunyai pengetahuan cetek akan penggunaan teknologi hari ini. Ini kerana pelbagai taktik yang licik digunakan penjenayah siber untuk memerangkap mangsa. Iklan dan kempen perlu dijalankan supaya masyarakat betul-betul memahami dan mengambil serius akan langkah keselamatan apabila menggunakan aplikasi-aplikasi di telefon pintar masing-masing. Masyarakat juga perlu sentiasa berhati-hati dalam menggunakan aplikasi teknologi hari ini dan peka akan taktik-taktik baru yang digunakan penjenayah siber. Setiap input atau masalah yang berkaitan dengan jenayah siber hendaklah dikongsikan agar ia menjadi rujukan kepada golongan yang pakar bagi memastikan perkara yang telah berlaku tidak berulang.

iii) ISI 2: MENGKAJI DAN MEMPERKENALKAN UNDANG-UNDANG BAHARU

Di samping itu, pihak berkuasa seharusnya mengkaji dan memperkenalkan undang-undang baharu yang mampu menghalang jenayah siber ini berlaku dalam negara kita. Isu keselamatan siber kini menjadi topik tumpuan masyarakat khususnya di dalam media sosial. Maka, pihak kerajaan seharusnya mengumpulkan pakar-pakar teknologi dalam mencari buah fikiran agar sebuah rangka undang-undang dapat diwujudkan dalam mencegah jenayah siber. Masyarakat pula harus melakukan laporan kepada pihak yang berkenaan sekiranya terbabit atau melihat sebarang kegiatan yang meragukan dan melibatkan jenayah siber. Selain itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (MCMC) perlu diperkasakan agar keselamatan siber dalam negara dapat dijamin sekaligus menggalakkan pertumbuhan ekonomi dalam negara.

iv) ISI 3: MEMPERKENALKAN PENDIDIKAN ETIKA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI

Satu lagi langkah yang boleh dilaksanakan adalah dengan memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi pada setiap institusi pendidikan hari ini. Hampir setiap golongan masyarakat kini mempunyai gajet atau telefon pintar sebagai kegunaan harian. Walau bagaimanapun, etika dan cara penggunaannya masih memerlukan pendidikan agar masyarakat dapat menggunakan gajet dan telefon pintar dengan betul. Justeru, institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti adalah tempat permulaan dalam membentuk generasi yang berilmu pengetahuan dan mampu menjadi pengubah masyarakat ibarat kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya.” Ini kerana mereka mudah dipengaruhi dan digunakan oleh penjenayah siber dalam mencari keuntungan.

v) ISI 4: MENGADAKAN KERJASAMA ANTARABANGSA

Terakhir, langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi jenayah siber adalah dengan mengadakan kerjasama antarabangsa. Jenayah siber sering kali melibatkan unsur-unsur lintas negara. Ini kerana pelaku jenayah ini boleh berada di luar negara. Oleh itu, kerjasama antarabangsa dalam mengatasi masalah ini adalah penting. Negara-negara perlu bekerjasama untuk menukar maklumat dan pengalaman mengenai cara menghadapi jenayah siber. Contohnya, Europol di Eropah telah berjaya menggabungkan sumber daya dari pelbagai negara untuk mengesan dan mengekang aktiviti jenayah siber secara berkesan. Oleh kerana itulah, kerjasama antarabangsa penting dalam menangani ancaman jenayah siber di Malaysia.

vi) PENUTUP

Konklusinya, pelbagai Iangkah boleh dilaksanakan setiap pihak bagi mengatasi kes-kes jenayah siber hari ini. Tindakan yang terbaik ialah setiap individu memainkan peranan masing-masing dalam Iingkungan kuasa dan kemampuan yang ada. Masyarakat juga perlu peka terhadap ancaman jenayah siber agar mereka tidak menjadi mangsa di kemudian hari. Sekiranya setiap anggota masyarakat peka, kita akan terhindar daripada menjadi salah satu mangsa jenayah siber.

Bantu kami share artikel ini: