Kisah Nabi Muhammad Dengan Pengemis Buta – Cerita Ringkas Kanak-kanak

Kisah Nabi Muhammad Dengan Pengemis Buta – Cerita Ringkas Kanak-kanak

Kisah Nabi Muhammad SAW dengan seorang pengemis buta adalah salah satu kisah yang penuh dengan inspirasi dan pengajaran. Kisah ini membawa mesej moral yang penting yang boleh difahami dengan mudah. 

Berikut dikongsikan kisahnya. 

BACA JUGA: Kisah Nabi Musa & Mukjizatnya – Cerita Ringkas Kanak-kanak

Siapakah Nabi Muhammad SAW?

Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir yang diutuskan oleh Allah SWT untuk membawa petunjuk dan rahmat kepada seluruh umat manusia. Baginda dilahirkan dalam keluarga Bani Hashim, puak yang terhormat dalam kalangan suku Quraisy. 

Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiulawal Tahun Gajah. Tahun kelahiran baginda dikenali sebagai Tahun Gajah kerana pada tahun tersebut, tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah telah menyerang Mekah untuk meruntuhkan Kaabah, tetapi mereka dihancurkan oleh tentera Allah melalui burung-burung Ababil. 

Setelah dilahirkan, Nabi Muhammad dijaga oleh ibunya, Aminah, namun Aminah meninggal dunia ketika baginda berusia enam tahun. 

Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya, Abdul Muttalib, yang sangat menyayangi baginda. Dua tahun kemudian, Abdul Muttalib meninggal dunia dan tanggungjawab menjaga Nabi Muhammad diambil alih oleh bapa saudaranya, Abu Talib.  Abu Talib menjaga baginda dengan penuh kasih sayang dan melindungi baginda daripada segala ancaman.

Sejak kecil, Nabi Muhammad menunjukkan sifat-sifat yang luar biasa. Baginda dikenali dengan sifat amanah, jujur, dan bertanggungjawab. Baginda digelar “Al-Amin” yang bermaksud “yang dipercayai”. 

Nabi Muhammad Bekerja Sebagai Pengembala Kambing 

Kisah Nabi Muhammad Dengan Pengemis Buta - Cerita Ringkas Kanak-kanak

Sejak usia kanak-kanak lagi, Nabi SAW mengembala kambing milik Ibn Abu Mu’ith dengan upah segenggam kurma. Sebelum kenabian, baginda juga membantu bapa saudaranya dalam perniagaan selain masih bekerja sebagai pengembala kambing. 

Baginda SAW pernah bersabda:

كُنتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ

Maksudnya: “Aku pernah menggembala kambing untuk penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat.” 

Riwayat al-Bukhari (2262), hadith daripada Abu Hurairah

Rasulullah SAW menggembala kambing bersama saudara susuannya di perkampungan Bani Sa’ad di mana berlakunya peristiwa dua malaikat yang datang membelah dada Baginda. 

Pekerjaan ini mengajarkan baginda tentang kesabaran, kecekalan, dan tanggungjawab, yang kelak menjadi sifat utama dalam kepemimpinannya. 

Wahyu Pertama

Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama ketika baginda berusia 40 tahun. Peristiwa ini terjadi pada tahun 610 M di Gua Hira, Makkah. Pada masa itu, Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat (menyendiri) untuk merenung dan beribadah.

Menurut riwayat, malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu pertama dari Allah SWT. Wahyu tersebut adalah beberapa ayat dari Surat Al-‘Alaq (QS 96:1-5):

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan,

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam,

5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Peristiwa turunnya wahyu pertama ini menandai awal dari kerasulan Nabi Muhammad SAW dan permulaan wahyu Al-Qur’an yang terus turun hingga 23 tahun berikutnya. 

Wahyu pertama ini juga menjadi momentum penting dalam sejarah Islam, menandakan permulaan perintah Allah dalam penyebaran ajaran Islam kepada umat manusia.

Kisah Nabi Muhammad Dengan Pengemis Buta

Di sudut pasar Madinah, ada seorang pengemis Yahudi yang buta. Setiap hari, pengemis ini selalu berteriak dan mencela Nabi Muhammad SAW serta menyebarkan kebencian terhadap baginda. Meski demikian, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas cacian tersebut dengan kebencian.

Sebaliknya, setiap pagi Nabi Muhammad SAW selalu datang ke tempat pengemis buta itu. Tanpa memberitahu siapa dirinya, Nabi Muhammad SAW memberikan makanan dan menyuap pengemis BUTA itu dengan penuh kasih sayang. 

Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata kasar kepada pengemis tersebut, bahkan semasa mendengar pengemis itu mencaci-maki baginda.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada lagi yang datang membawakan makanan untuk pengemis buta tersebut. 

Kisah Nabi Muhammad Dengan Pengemis Buta - Cerita Ringkas Kanak-kanak

Suatu hari, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar RA merasa kehilangan sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Dia pun bertanya kepada istri Nabi, Aisyah RA, tentang kebiasaan-kebiasaan Nabi yang belum dia ketahui.

Aisyah RA menceritakan tentang kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan makan dan menyuap pengemis buta di sudut pasar. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar RA segera pergi ke pasar dan cuba meneruskan kembali kebiasaan Nabi dengan menyuap pengemis buta itu.

Namun, pengemis buta tersebut merasa ada yang berbeda. Dia berkata kepada Abu Bakar, “Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa memberiku makan. Orang yang biasa memberiku makan selalu menyuapiku dengan lembut dan tidak pernah membuat makananku terjatuh.”

Abu Bakar RA menangis dan berkata, “Aku memang bukan orang yang biasa memberimu makan. Aku adalah salah satu sahabatnya. Orang yang biasa memberimu makan dengan lembut itu telah wafat. Dia adalah Nabi Muhammad SAW.”

Mendengar hal itu, pengemis buta tersebut terkejut dan sangat menyesal. Dia menangis dan berkata, “Selama ini aku selalu mencaci-maki dan membencinya, padahal dia begitu baik kepadaku.” 

Pengemis buta tersebut akhirnya memeluk Islam setelah menyadari kebaikan dan kelembutan hati Nabi Muhammad SAW.

Pengajaran Kisah Nabi Muhammad SAW

Kisah ini menggambarkan betapa besar kasih sayang dan keutamaan akhlak Nabi Muhammad SAW, bahkan terhadap orang yang mencacinya. 

Berikut adalah lima pengajaran penting daripada kisah tersebut:

1. Kelembutan dan Kesabaran dalam Menghadapi Kebencian:

Nabi Muhammad SAW menunjukkan kelembutan dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kebencian dan cacian dari pengemis buta. Baginda tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi dengan kasih sayang dan kebaikan. Ini mengajarkan kita untuk bersabar dan tetap bersikap baik walaupun berhadapan dengan orang yang membenci kita.

2. Kebaikan Tanpa Mengharapkan Balasan:

Nabi Muhammad SAW memberikan makanan kepada pengemis buta setiap hari tanpa mengharapkan sebarang balasan atau pengakuan. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan memberikan kesan yang mendalam dan berpanjangan. Kita diajar untuk melakukan kebaikan secara tulus ikhlas, tanpa mengharapkan pujian atau ganjaran.

3. Pengaruh Positif Melalui Tindakan:

Walaupun pengemis buta tidak mengetahui bahawa orang yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW, kebaikan dan kelembutan baginda akhirnya menyentuh hati pengemis tersebut. Tindakan yang baik boleh memberi pengaruh positif dan membawa perubahan dalam hati dan sikap orang lain.

4. Ketulusan dalam Menolong Orang Lain:

Nabi Muhammad SAW menunjukkan ketulusan dalam menolong orang lain, tanpa memperlihatkan identiti sebenar baginda. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketulusan dan keikhlasan dalam membantu sesama manusia, tanpa mengharapkan pengiktirafan atau penghargaan.

5. Kemampuan Kebaikan untuk Mengubah Hati:

Kisah ini menunjukkan bahawa kebaikan dan kasih sayang boleh mengubah hati yang keras dan penuh kebencian. Pengemis buta akhirnya memeluk Islam setelah menyedari kebaikan Nabi Muhammad SAW. Ini mengajarkan kita bahawa tindakan kebaikan yang berterusan dan penuh kasih sayang boleh membawa kepada perubahan positif dalam diri seseorang, walaupun pada awalnya mereka mungkin menentang kita.

Kesimpulan

Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam, yang membawa ajaran Islam untuk memandu manusia menuju jalan kebenaran. Dari kelahiran hingga akhir hayatnya, setiap aspek kehidupan baginda memberikan teladan yang sempurna untuk diikuti oleh umat Islam sepanjang zaman.

Bantu kami share artikel ini: