Konsep “Karamah Insaniah” KPM – Maksud & Konsep Pelaksanaan

“Karamah Insaniah” merupaka satu konsep yang diperkenalkan dan ditekankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Konsep Karamah Insaniah yang ditekankan menerangkan konsep menyatukan antara segmen Rukun Negara dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Oleh itu, konsep manusiawi turut diperkenalkan iaitu setiap pelajar mempunyai perasaan empati dan kasih sayang antara satu sama lain.

Pengenalan Konsep Karamah Insaniah KPM

Karamah Insaniah secara tidak langsung mengangkat maruah dan harga diri (human dignity) setiap orang anak didik dalam konteks Falsafah Pendidikan Negara.

Aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti serta kebajikan guru perlu dijadikan teras keberkesanan penyampaian pendidikan. 

Memahami Konsep “Karamah Insaniah”

Kemahiran karamah insaniah merujuk kepada kemahiran yang berkaitan dengan pembangunan diri dan kemahiran interpersonal.

Ia mencakupi kemahiran seperti keberanian, ketabahan, kesabaran, keterampilan berkomunikasi, kepimpinan, kerjasama, kreativiti dan lain-lain lagi.

Karamah insaniah adalah konsep penting dalam Islam dan nilai-nilai ini dapat diaplikasikan dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kalangan pelajar. 

Bagi menghadapi cabaran memartabatkan karamah insaniah ini, asas-asas keintelektualan dalam kalangan pelajar perlu diperkukuhkan.

Artikel berkaitan: Biodata Menteri Pendidikan, Fadhlina Sidek

7 Teras Utama KPM

Karamah Insaniah merupakan aspek yang ditekankan dalam tujuh teras utama KPM seperti yang berikut:

 1. Menjadikan komunikasi antara kementerian dan sekolah lebih cekap dan telus
 2. Memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti
 3. Memberi perhatian terhadap isu kemiskinan multidimensi murid daripada keluarga B40 termasuklah dari aspek malnutrisi, peranti dan ruang pembelajaran
 4. Memberi perhatian kepada isu keciciran pendidikan serta masalah literasi dan numerasi
 5. Memberi fokus kepada kebajikan guru
 6. Memberi tumpuan kepada usaha untuk mengubah suai dan menaik taraf sekolah yang mempunyai bangunan daif, terutamanya di Sabah dan Sarawak
 7. Meningkatkan keupayaan pendidikan digital di sekolah

Baca lagi: 7 Teras Utama KPM Dalam Menerajui Sistem Pendidikan Negara

Strategi KPM

Dalam pembentukan karamah insaniah, KPM telah mengadakan pelbagai program untuk membentuk murid-murid agar mempunyai jati diri, keperibadian yang luhur, keterampilan, kepemimpinan yang berilmu, amanah, cekap, integriti,proaktif dan lain-lain.

Antara program yang telah dilaksanakan oleh KPM adalah:

 1. Simposium Hal Ehwal Murid (SHEM) peringkat kebangsaan – memberikan pengiktirafan kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan amalan terbaik disiplin, kaunseling dan hak asasi manusia sebagai perkongsian kepada semua sekolah KPM.
 2.  Program Nadwah Kepemimpinan Islam Sekolah – Bertujuan melatih pemimpin-pemimpin dalam kalangan murid dengan memberi fokus kepada modul kepemimpinan Islam.
 3. Menyedia dan melaksanakan Manual Kesedaran Sivik dan Amalan Nilai Murni Dalam Kalangan Murid di semua sekolah KPM yang menekankan kepada pembangunan sahsiah, pengukuhan jati diri dan kekuatan akal.
 4. Program dan penilaian Sahsiah Unggul Murid (SUMUR) di sekolah menengah yang menekankan kepada tiga teras utama iaitu berbudi bahasa, penampilan diri dan jati diri.
 5. Menyediakan modul yang dilaksanakan dalam Kem Jati Diri dan Kem Pemantapan Sahsiah di sekolah KPM untuk melahirkan insan beradab mithali.
 6. Menerbitkan Modul Pembentukan Karakter dan Nilai (MPKN) pada tahun 2022 bagi memperkasakan penerapan nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Islam.
 7. Melalui kurikulum Pendidikan Moral, KPM telah mengambil beberapa pendekatan dalam melahirkan murid yang mempunyai jati diri tinggi.
SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: