Maksud Gelaran Profesional Di Malaysia (Ar, Ir, Sr, Ts, Gs)

Mungkin ramai yang tidak tahu di Malaysia kita mempunyai pelbagai gelaran profesional untuk pelbagai bidang kepakaran.

Biasanya gelaran ini diletakkan di awalan nama seseorang, misalnya Ir Ahmad sekiranya Ahmad merupakan seorang Jurutera Profesional.

Sebenarnya terdapat banyak gelaran profesional yang terdapat di Malaysia antaranya Ar, Ir, Sr, Ts, Gs dan lain-lain.

Mari fahami apa maksud setiap gelaran ini agar anda tahu apa bidang kepakaran setiap individu yang menggunakan gelaran-gelaran ini.

Maksud Gelaran Profesional Di Malaysia (Ar, Ir, Sr, Ts, Gs)

Maksud Ar

Gelaran “Ar” merupakan singkatan kepada Arkitek Profesional.

Arkitek di Malaysia dikehendaki memiliki tahap kelayakan tertentu, yang ditadbir oleh Lembaga Arkitek Malaysia, atau Lembaga Arkitek Malaysia (LAM).

Ia dikenali sebagai LAM Bahagian I, II, dan III.

Anda akan diperakui oleh Lembaga Arkitek Malaysia selepas anda melalui tiga peringkat peperiksaan ini.

Profesion seni bina di Malaysia dilindungi undang-undang dan dikawal selia oleh Lembaga Akitek Negara (LAM).

Graduan program Senibina hendaklah mendaftar dengan Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) sebagai graduan Senibina dan mendaftar dengan Institut Arkitek Malaysia (PAM) sebagai ahli siswazah.

Dalam tempoh ini, mereka mesti memperoleh pengalaman kerja dua tahun yang mana satu tahun mesti diperolehi di Malaysia dalam amalan Arkitek yang berdaftar dengan LAM.

Apabila anda sudah bersedia dan telah melengkapkan semua keperluan projek yang ditetapkan oleh LAM dan menyerahkan laporan penilaian, anda akan mengambil peperiksaan LAM Bahagian III.

Anda perlu lulus peperiksaan bersama LAM-PAM Bahagian 3 sebelum anda boleh menjadi ahli korporat PAM dan Arkitek profesional berdaftar dengan LAM.

Untuk sebarang pertanyaan mengenai cara untuk mendapatkan gelaran profesional Ar ini, sila rujuk laman rasmi LAM di https://www.lam.gov.my/ atau bertanyakan kenalan-kenalan arkitek yang lebih senior.

Artikel berkaitan: Senarai Kolej Vokasional dan Kursus Ditawarkan Seluruh Malaysia

Maksud Ir

Ir pula merupakan gelaran profesional bagi seorang Jurutera Profesional di Malaysia.

Selepas tamat pengajian, seorang jurutera perlu mendaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia untuk menjadi jurutera siswazah.

Selepas beberapa tahun pengalaman praktikal (diawasi oleh jurutera profesional), jurutera siswazah boleh memohon untuk menduduki Temuduga Profesional (dengan IEM atau The Institution of Engineers Malaysia).

Sekiranya lulus Temuduga, calon tersebutboleh memohon kepada Board of Engineers (BEM) untuk menjadi Jurutera Profesional yang melayakkan beliau menggunakan gelaran Ir.

Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan gelaran Ir ini namun untuk penjelasan lebih lanjut, boleh rujuk pada laman web IEM (https://www.myiem.org.my/) atau BEM (http://bem.org.my/) atau bertanyakan kepada kenalan-kenalan jurutera anda yang lebih senior.

Maksud Sr

Sr merupakan gelaran bagi seorang Juruukur Profesional.

RISM (Royal Institute of Surveyor Malaysia) ialah pemilik berdaftar tanda perakuan “Sr” dan pendaftaran adalah sah pada masa ini dan hidup di bawah Akta Cap Dagangan 2019.

Menurut Perkara 13 daripada Perlembagaan RISM, mana-mana yang berkelayakan
Felo atau Ahli RISM ialah berhak untuk digunakan sebelum nama mereka
gelaran “Sr” ini.

Semua Felo dan Ahli Institusi layak menggunakan gelaran awalan ‘Sr’ pada nama mereka, tertakluk kepada syarat berikut:

  1. Mana-mana Fellow atau Ahli Institusi Diraja Juruukur Malaysia yang tidak tertunggak subcripsi, yuran dan levi tahunannya. Ini tidak mengecualikan mereka yang tidak berdaftar dengan mana-mana lembaga kawal selia kerajaan, atau mereka yang merupakan ahli akademik di institusi pengajian tinggi.
  2. Pemohon mestilah berada dalam kedudukan yang baik.

Untuk maklumat lanjut mengenai gelaran Sr ini, sila rujuk halaman rasmi RISM di alamat https://rism.org.my/designation-and-prefix/

Maksud Ts

Ts merupakan gelaran profesional bagi Juruteknologi Profesional dan di bawah kawal selia oleh Lemmbaga Teknologi Malaysia atau Malaysia Board of Technologists (MBOT).

Juruteknologi Siswazah boleh memohon untuk menjadi Juruteknologi Profesional selepas mendapat pengalaman praktikal yang ditentukan oleh Lembaga Pengarah (minimum 3 tahun pengalaman bekerja dalam bidang teknologi dan teknikal yang berkaitan), membayar yuran yang ditetapkan dan mematuhi semua kriteria yang ditentukan oleh Lembaga Pengarah.

Untuk maklumat lanjut mengenai gelaran Ts ini, sila rujuk halaman rasmi MBOT di https://www.mbot.org.my/registration/professional-technologists/

Maksud Gs

Gs pula merujuk kepada Geospatial Profesional, gelaran yang baru diwujudkan seekitar tahun 2016.

Institusi Geospatial dan Remote Sensing Malaysia (IGRSM) memperkenalkan gelaran Geospatial (Gs) kepada ahlinya dan ini adalah sebahagian daripada inisiatif IGRSM untuk meningkatkan pengiktirafan terhadap peranan pengamal geospatial dalam kedua-dua sektor awam dan swasta.

Mengikut perlembagaan IGRSM, syarat minimum untuk pengamal geospatial Malaysia layak menggunakan gelaran Gs ialah kelayakan minimum ijazah dalam Geospatial atau bidang berkaitan; dan sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman profesional atau setara dalam bidang Geospatial.

Untuk maklumat lanjut mengenai gelaran profesional Gs ini, sila layari laman web rasmi IGRSM di alamat http://www.igrsm.org/membership.html

Bantu kami share artikel ini: