Pemberian Khas Kepada Pesara PKKP: Amaun Pencen & Bayaran

Bayaran bagi Pemberian Khas Kepada Pesara (PKKP) tahu 2023 akan dibuat mulai Jlai hingga Disember 2023 dan pengumanan ini pastinya melegakan hati pesara yang terkesan.

Pemberian Penghargaan Khas Kepada Pesara (PKKP) bukan sahaja melegakan pesara kerajaan, tetapi juga dapat membantu mereka yang terkesan dengan kos sara hidup.

Kerajaan telah memutuskan supaya pencen dan pencen terbitan bagi bulan Julai hingga Disember tahun ini dibayar menggunakan amaun asal.

Memahami Pemberian Khas Kepada Pesara (PKKP)

Secara mudahh difahaminya, Pemberian Khas Kepada Pesara (PKKP) adalah satu bentuk pembayaran khas disebabkan perbezaan amaun pencen semasa dengan pencen asal susulan keputusan dibuat mahkamah itu.

Pemberian PKKP bertujuan untuk menjadikan amaun diterima pesara pada Julai hingga Disember tahun ini, sama sepertimana amaun pencen semasa yang diterima.

Sumber : Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

Kepentingan PKKP

Bantuan Pemberian Khas Kepada Pesara (PKKP) yang diumumkan kerajaan adalah inisiatif untuk memastikan pencen dan pencen terbitan diterima golongan sasar itu tidak berkurangan.

Keputusan kerajaan memberikan PKKP sebagai satu bentuk bantuan khas itu kepada pesara adalah susulan kepada keputusan mahkamah yang membatalkan penyelarasan kenaikan pencen tahunan sebanyak dua peratus.

Sekiranya pemberian PKKP tidak dilaksanakan, sudah pasti bayaran pencen bagi pegawai awam yang bersara sebelum 2013 dikembalikan kepada amaun Disember 2012, manakala mereka yang mulai bersara 2013 dikembalikan kepada amaun asal semasa bersara.

Sebagai contoh, sekiranya amaun pencen asal pesara pada Disember 2013 sebanyak RM1,413.49 namun dengan pemberian PKKP sebanyak RM343.94, pesara ituu akan menerima RM1,757.43 iaitu jumlah sama yang diterima pada Jun 2023.

Artikel berkaitan: Pembatalan Penyelarasan Pencen 2% Kepada Pesara 2023

Keputusan Mahkamah Persekutuan

Mahkamah Persekutuan pada 27 Jun 2023 memutuskan bahawa Seksyen 3 dan 7 Akta Penyelarasan Pencen (Pindaan) 2013 [Akta A1447] tidak sah dan undang-undang sebelum pindaan adalah terpakai dengan sendirinya bagi tujuan penyelarasan pencen.

Pelarasan tersebut mengakibatkan bayaran pencen kurang berbanding bayaran yang diterima pada Jun 2023, bayaran PKKP hendaklah diteruskan supaya pesara kerajaan dapat menikmati amaun yang sama mereka terima pada Jun 2023.

Prinsip pembayaran mana yang lebih tinggi hendaklah dibuat oleh kerajaan bagi menjamin kesejahteraan kira-kira 870,000 pesara kerajaan.

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: