Nombor Dalam Bahasa Arab: Senarai Nombor 1-100

Bagi pelajar yang mengambil subjek Bahasa Arab, berikut adalah nombor dalam Bahasa Arab.

Senarai nombor yang disertakan adalah daripada 1 sehingga 100.

Nombor Dalam Bahasa Arab 1-10

 • وَاحِدٌ (waahidun) = ١
 • اِثْنَانِ (itsnaani) = ٢
 • ثَلَاثَةٌ (tsalaatsatun) = ٣
 • أَرْبَعَةٌ (arba’atun) = ٤
 • خَمْسَةٌ (khamsatun) = ٥
 • سِتَّةٌ (sittatun) = ٦
 • سَبْعَةٌ (sab’atun) = ٧
 • ثَمَانِيَةٌ (tsamaaniyatun) = ٨
 • تِسْعَةٌ (tis’atun) = ٩
 • عَشْرَةٌ (‘asyratun) = ١٠

Nombor Dalam Bahasa Arab 11-20

 • أَحَدَ عَشَرَ (ahad ashar) = ١١
 • اِثْنَا عَشَرَ (itna ashar) = ١٢
 • ثَلَاثَةَ عَشَرَ (tsalaatsata ‘asyara) = ١٣
 • أَرْبَعَةَ عَشَرَ (‘arba’ata ‘asyara) = ١٤
 • خَمْسَةَ عَشَرَ (khamsata ‘asyara) = ١٥
 • سِتَّةَ عَشَرَ (sittata ‘asyara) = ١٦
 • سَبْعَةَ عَشَرَ (sab’ata ‘asyara) = ١٧
 • ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (tsamaaniyata ‘asyara) = ١٨
 • تِسْعَةَ عَشَرَ (tis’ata ‘asyara) = ١٩
 • عِشْرُوْنَ (‘isyruuna) = ٢٠

Nombor Dalam Bahasa Arab 21-30

 • وَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ (waahidun wa ‘iysruuna) = ٢١
 • اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ (itsnaani wa ‘iysruuna) = ٢٢
 • ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ (tsalaatsatun wa ‘iysruuna) = ٢٣
 • أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ (arba’atun wa ‘iysruuna) = ٢٤
 • خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ (khamsatun wa ‘iysruuna) = ٢٥
 • سِتَّةٌ وَعِشْرُوْنَ (sittatun wa ‘iysruuna) = ٢٦
 • سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ (sab’atun wa ‘iysruuna) = ٢٧
 • ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ (tsamaaniyatun wa ‘iysruuna) = ٢٨
 • تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ (tis’atun wa ‘iysruuna) = ٢٩
 • ثَلَاثُوْنَ (tsalaatsuuna) = ٣٠

Nombor Dalam Bahasa Arab 31-40

 • وَاحِدٌ وَثَلَاثُوْنَ (waahidun wa tsalaatsuuna) = ٣١
 • اِثْنَانِ وَثَلَاثُوْنَ (itsnaani wa tsalaatsuuna) = ٣٢
 • ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُوْنَ (tsalaatsatun wa tsalaatsuuna) = ٣٣
 • أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ (arba’atun wa tsalaatsuuna) = ٣٤
 • خَمْسَةٌ وَثَلَاثُوْنَ (khamsatun wa tsalaatsuuna) = ٣٥
 • سِتَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ (sittatun wa tsalaatsuuna) = ٣٦
 • سَبْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ (sab’atun wa tsalaatsuuna) = ٣٧
 • ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُوْنَ (tsamaaniyatun wa tsalaatsuun) = ٣٨
 • تِسْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ (tis’atun wa tsalaatsuuna) = ٣٩
 • أَرْبَعُوْنَ (‘arba’uuna) = ٤٠

Nombor Dalam Bahasa Arab 41-50

 • وَاحِدٌ وَأَرْبَعُوْنَ (waahidun wa ‘arba’uuna) = ٤١
 • اِثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ (itsnaani wa ‘arba’uuna) = ٤٢
 • ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ (arba’atun wa ‘arba’uuna) = ٤٣
 • خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ (khamsatun wa ‘arba’uuna) = ٤٤
 • سِتَّةٌ وَأَرْبَعُوْنَ (sittatun wa ‘arba’uuna) = ٤٥
 • سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ (sab’atun wa ‘arba’uuna) = ٤٦
 • ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ (tsamaaniyatun wa ‘arba’uuna) = ٤٧
 • تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ (tis’atun wa ‘arba’uuna) = ٤٨
 • خَمْسُوْنَ (khamsuuna) = ٤٩
 • وَاحِدٌ وَخَمْسُوْنَ (waahidun wa khamsuuna) = ٥٠

Nombor Dalam Bahasa Arab 51-60

 • خَمْسُوْنَ (khamsuuna) = ٥١
 • اِثْنَانِ وَخَمْسُوْنَ (itsnaani wa khamsuuna) = ٥٢
 • ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُوْنَ (tsalaatsatun wa khamsuuna) = ٥٣
 • أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُوْنَ (arba’atun wa khamsuuna) = ٥٤
 • خَمْسَةٌ وَخَمْسُوْنَ (khamsatun wa khamsuuna) = ٥٥
 • سِتَّةٌ وَخَمْسُوْنَ (sittatun wa khamsuuna) = ٥٦
 • سَبْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ (sab’atun wa khamsuuna) = ٥٧
 • ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُوْنَ (tsamaaniyatun wa khamsuuna) = ٥٨
 • تِسْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ (tis’atun wa khamsuuna) = ٥٩
 • سِتُّوْنَ (sittuuna) = ٦٠

Nombor Dalam Bahasa Arab 61-70

 • وَاحِدٌ وَسِتُّوْنَ (waahidun wa sittuuna) = ٦١
 • اِثْنَانِ وَسِتُّوْنَ (itsnaani wa sittuuna) = ٦٢
 • ثَلَاثَةٌ وَسِتُّوْنَ (tsalaatsatun wa sittuuna) = ٦٣
 • أَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَ (arba’atun wa sittuuna) = ٦٤
 • خَمْسَةٌ وَسِتُّوْنَ (khamsatun wa sittuuna) = ٦٥
 • سِتَّةٌ وَسِتُّوْنَ (sittatun wa sittuuna) = ٦٦
 • سَبْعَةٌ وَسِتُّوْنَ (sab’atun wa sittuuna) = ٦٧
 • ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّوْنَ (tsamaaniyatun wa sittuuna) = ٦٨
 • تِسْعَةٌ وَسِتُّوْنَ (tis’atun wa sittuuna) = ٦٩
 • سَبْعُوْنَ (sab’uuna) = ٧٠

Nombor Dalam Bahasa Arab 71-80

 • وَاحِدٌ وَسَبْعُوْنَ (waahidun wa sab’uuna) = ٧١
 • اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ (itsnaani wa sab’uuna) = ٧٢
 • ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ (tsalaatsatun wa sab’uuna) = ٧٣
 • أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُوْنَ (arba’atun wa sab’uuna) = ٧٤
 • خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ (khamsatun wa sab’uuna) = ٧٥
 • سِتَّةٌ وَسَبْعُوْنَ (sittatun wa sab’uuna) = ٧٦
 • سَبْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ (sab’atun wa sab’uuna) = ٧٧
 • ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُوْنَ (tsamaaniyatun wa sab’uuna) = ٧٨
 • تِسْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ (tis’atun wa sab’uuna) = ٧٩
 • ثَمَانُوْنَ (tsamaanuuna) = ٨٠

Nombor Dalam Bahasa Arab 81-90

 • وَاحِدٌ وَثَمَانُوْنَ (waahidun wa tsamaanuuna) = ٨١
 • اِثْنَانِ وَثَمَانُوْنَ (itsnaani wa tsamaanuuna) = ٨٢
 • ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُوْنَ (tsalaatsatun wa tsamaanuuna) = ٨٣
 • أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُوْنَ (arba’atun wa tsamaanuuna) = ٨٤
 • خَمْسَةٌ وَثَمَانُوْنَ (khamsatun wa tsamaanuuna) = ٨٥
 • سِتَّةٌ وَثَمَانُوْ (sittatun wa tsamaanuuna) = ٨٦
 • سَبْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ (sab’atun wa tsamaanuuna) = ٨٧
 • ثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُوْنَ (tsamaaniyatun wa tsamaanuuna) = ٨٨
 • تِسْعَةٌ وَثَمَانُوْنَ (tis’atun wa tsamaanuuna) = ٨٩
 • تِسْعُوْنَ (tis’uuna) = ٩٠

Nombor Dalam Bahasa Arab 91-100

 • وَاحِدٌ وَتِسْعُوْنَ (waahidun wa tis’uuna) = ٩١
 • اِثْنَانِ وَتِسْعُوْنَ (itsnaani wa tis’uuna) = ٩٢
 • ثَلَاثَةٌ وَتِسْعُوْنَ (tsalaatsatun wa tis’uuna) = ٩٣
 • أَرْبَعَةٌ وَتِسْعُوْنَ (arba’atun wa tis’uuna) = ٩٤
 • خَمْسَةٌ وَتِسْعُوْنَ (khamsatun wa tis’uuna) = ٩٥
 • سِتَّةٌ وَتِسْعُوْ٩٦نَ (sittatun wa tis’uuna) = ٩٥
 • سَبْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ (sab’atun wa tis’uuna) = ٩٧
 • ثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُوْنَ (tsamaaniyatun wa tis’uuna) = ٩٨
 • تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ (tis’atun wa tis’uuna) = ٩٩
 • مِائَةٌ (mi’a) = ١٠٠

Untuk pembelajaran mengenai perkara ini, klik Di Sini.

Bantu kami share artikel ini:

eCentral Newsletter

Nak tahu bantuan bulan depan? Subscribe sekarang!