Ayat Pasif: Maksud & Contoh Ayat

Untuk murid yang ingin mengetahui mengenai Ayat Pasif, berikut merupakan maksud mengenai ayat ini.

Disertakan contoh-contoh ayat ini untuk memudahkan lagi pemahaman murid-murid.

Maksud Ayat Pasif

Ayat ini menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya.

Ayat ini tidak berawalan men- dan didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua.

Selain itu, ayat ini juga berawalan di- dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga.

Jenis Ayat Pasif

Terdapat 3 jenis ayat ini iaitu:

i) Ayat pasif diri pertama

Ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men- dan didahului kata ganti diri pertama seperti aku, kami, kita, saya, dan sebagainya.

Contoh ayat bagi jenis ini adalah seperti berikut:

 • Bola itu saya tendang.
 • Pokok bunga itu telah aku siram.
 • Jalan itu telah kita lalui tadi.
 • Rumah itu saya bina.
 • Kereta itu kami beli.
 • Reban ayam itu aku robohkan.

ii) Ayat pasif diri kedua

Ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men- dan didahului kata ganti diri kedua seperti awak, anda, kamu, engkau, dan sebagainya.

Contoh ayat adalah seperti di bawah:

 • Borang itu perlu anda isi.
 • Makanan itu awak perlu habiskan.
 • Matematik merupakan mata pelajaran yang perlu kamu kuasai.
 • Almari itu kamu beli?
 • Loket itu awak gilap?
 • Buku novel itu sudah anda baca?

iii) Ayat pasif diri ketiga

Ayat yangkata kerjanya berawalan di- diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia, dia, beliau, baginda,dan sebagainya.

Contoh ayat adalah seperti berikut:

 • Dahan pisang itu dicantas oleh mereka.
 • Pintu bilik itu dibaiki oleh Syukri.
 • Lori panjang itu dipandu oleh dia.

Lihat buku mengenai ayat ini DI SINI.

Bantu kami share artikel ini:

eCentral Newsletter

Nak tahu bantuan bulan depan? Subscribe sekarang!